flickr

New Photo on #EyeEm by koukchi Takahashi https://www.eyeem.com/p/102804436 by Koukichi Takahashi
Via Flickr:
via EyeEm www.eyeem.com/p/102804436