stieg

10

1) Lisbeth Salander by Lee Bermejo

2) John Constantine by Lee Bermejo

3) Batman by Lee Bermejo

4) Joker by Lee Bermejo

5) Superman by Lee Bermejo

6) Winter Soldier by Lee Bermejo

7) Bob Marley by Lee Bermejo

8) Jimi Hendrix by Lee Bermejo

9) Daredevil by Lee Bermejo

10) Captain America by Lee Bermejo