stepski

Ali sa mnom, na žalost, nije tako, ja teško podnosim osjećanje zadovoljstva, ono mi ubrzo postaje mrsko i odrvatno, tako da, sav očajan, moram da bježim u druge temperature, po mogućstvu pomoću naslade, a po potrebi i pomoću bola.


Hermann Hesse - Stepski Vuk