standardny

vimeo

Take a look at this mini documentary exemplifying the interesting history and efforts of individuals to preserve and promote the Meatpacking District in NYC!
I work in the neighborhood, and it is only getting better!

anonymous asked:

kaj je schwa?😶😶😶😶

Schwa je angleško ime (prevzeto iz nemščine, zato sch) za polglasnik /ə/ (tule lahko v desnem kotu poslušaš kako zveni). V slovenščini se najde v mnogih besedah, recimo kozarec, škorec, temelj (*edit: v temelj je polglasnik le drugi e, sta pa oba e-ja polglasnika v besedah semenj in skedenj, hvala @tangled-headphone-cord), megla, tema itd. (to je v standardni slovenščini; pogovorno pa se tudi lahko vrine namesto kakšnega drugega samoglasnika: nič→nč ipd.), pa tudi ko zmanjka besed, ta eeem (ang. „um“/„uhm“).