stadshuis

Maandag 1 juni 2015

Ik heb voor ma een rolstoel geleend bij de thuiszorg. We moesten er vandaag op uit om pasfoto’s te laten maken en wat dingen te regelen. Het was voor haar echt een flinke ‘hobbel’ om zich in een rolstoel te laten voortduwen, maar na een uurtje kon ze toch niet anders dan beamen dat dit toch wel een prima oplossing is voor haar mobiliteitsprobleem.

Wat ik alleen heel storend vind is dat er bij de balies in het Nieuweginse Stadshuis geen rekening is gehouden met rolstoelers. De balies zijn namelijk zo hoog dat iemand die in een rolstoel zit niet eens kan zien wie er achter de balie zit en andersom dus ook niet. Bovendien zitten de pinautomaten op grote hoogte vastgeschroefd aan de balie, dus toen ma moest betalen moest ze mij noodgedwongen haar pincode geven, zodat ik die voor haar kon intoetsen. Bizar, in een publieksgebouw met voorbeeldfunctie dat er nog maar zo kort staat.

10

3XN architects | Stadshuis | Nieuwegein

Eerder schreef ik dat voor mij als fotograaf is de voornaamste meerwaarde van BNA-excursies is dat ik bij gebouwen naar binnen kan waar ik anders niet zo snel kom. Dit gold afgelopen vrijdag voor het Stadshuis in Nieuwegein.

Een knap, licht en luchtig gebouw. Ruimte staat centraal in dit pand, waar diverse publieke functies bijeen komen. Het Stadshuis is transparant van opzet, met een witte basis met enkele kleuraccenten.

Inloopbijeenkomst over plan Blokhoeve Blok Oost

NIEUWEGEIN - De gemeente organiseert op dinsdag 23 juni op de vierde verdieping van het Stadshuis een inloopbijeenkomst over het voorontwerp bestemmingsplan Blokhoeve Blok Oost. Tijd: vanaf 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst kunnen belangstellenden het voorontwerp bestemmingsplan inkijken en vragen stellen over de ontwikkelingen. Wethouder Adriani zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn.

Met deze ontwikkeling van Blok Oost wordt een volgend stuk van de wijk Blokhoeve gerealiseerd. Er zullen 54 grondgebonden woningen door bouwonderneming Trebbe en 70 sociale huurappartementen door woningcorporatie Portaal worden gerealiseerd. Bovendien is de verwachting dat nog eens 30 – 60 woningen aan het gebied kunnen worden toegevoegd. Volgens de planning start in 2016 de bouw.

Fotoclub Perspektief brengt Stadshuis in beeld

NIEUWEGEIN - Vijf leden van Fotoclub Perspektief Houten hebben Stadshuis Nieuwegein op een bijzondere en artistieke wijze in beeld gebracht.

Tot en met 11 juli exposeren zij hun werken in KunstGein Podium in het atrium van het Stadshuis. De expositie is gratis te bezichtigen van woensdag tot en met zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Het in 2012 geopende Stadshuis werd ontworpen door het Deense 3XN in samenwerking met ABT. In het ontwerp staat transparantie in meerdere opzichten centraal. De fotografen -  Agatha Laurijsen, Olga Verkuil, Pieter Ward, Hans de Vries en Christ Goossens - hebben dit in beeld gebracht maar ook het lijnenspel dat overal in het kantoor zichtbaar is.

De foto’s zijn met name verrassend door het werken met details. Goossens combineert fotografisch werk én schilderijen regelmatig met beelden, wat een extra dimensie oplevert.Werken van Fotoclub Perspektief Houten zijn eveneens te zien in de etalages van KunstGein Podium in de Binnenstede op Cityplaza.  

Voor meer informatie www.kunstgein.nl.

Toekomst Nieuwegein 2025

NIEUWEGEIN - Op zaterdag 27 juni hebben zo'n 250 inwoners van Nieuwegein gehoor gegeven aan de oproep om samen, in het Stadshuis, in gesprek te gaan over de toekomst van Nieuwegein.

Verdeeld in een groot aantal groepen werd, onder leding van dagvoorzitter Jacobine Geel, door de deelnemers gediscussieerd over een aantal thema’s. Naast het thema ontmoeting en levendigheid, kwamen een prettige en groene woonomgeving aan de orde.

Ook klenschalige voorzieningen in de buurt, zoals zorg- en sportvoorzieningen, winkels en horeca, alsook divers en betaalbaar wonen, waren onderwerp van gesprek. Bereikbaarheid binnenstad en ruimte voor ondernemerschap werden eveneens onder de aandacht gebracht.

Concept Woonvisie Nieuwegein

NIEUWEGEIN - De woonvisie van Nieuwegein dateerde uit 2005 en was nodig aan revisie toe. De situatie op de woningmarkt is sindsdien behoorlijk gewijzigd.

Deze nieuwe woonvisie is gemaakt met inwoners en professionals die belangstelling hadden om mee te denken. Daarnaast zijn ze besproken met de Raad(commissies) en de Wmoraad. Dit proces startte in 2014 met een analyse van de huidige situatie op de woningmarkt en werd gevolgd door een aantal meedenkbijeenkomsten.

Nu ligt er een concept woonvisie 2015 met ambities voor de belangrijkste woonopgaven en deze ambities zijn vertaald in concrete maatregelen en voornemens. Hier kunt u nu formeel een zienswijze indienen tussen 22 juni en 19 juli 2015.

Het concept van de woonvisie 2015 is in te zien bij de receptie op de 1e etage van het Stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. U kunt hier iedere werkdag van 08:30 uur tot 17:00 uur zonder afspraak terecht. Daarnaast kan het concept worden ingezien via de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/nieuwewoonvisie.

Denk mee over de toekomst van Nieuwegein

NIEUWEGEIN - Op de Dag van de Toekomst, op 27 juni, gaan honderden Nieuwegeinse inwoners en ondernemers met elkaar in gesprek over de toekomst van Nieuwegein. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Twee weken geleden viel bij 5.000 inwoners en 1.500 Nieuwegeinse ondernemers een persoonlijke uitnodiging van de burgemeester voor de Dag van de toekomst op de deurmat. Zij zijn via een steekproef geselecteerd om die dag aanwezig te zijn. Op die manier hoopt de gemeente een paar honderd enthousiaste Nieuwegeiners bij elkaar te krijgen. Ook mensen zonder uitnodiging zijn van harte welkom.

Het wordt een dag van hard nadenken en veel praten, maar uiteraard is er ook vertier in de vorm van filmpjes en theater. 

Locatie: Stadshuis Nieuwegein, Stadsplein 1. Programma: 9.30 uur : Inloop. 10.00 : Start ochtendprogramma. 12.30 uur : Lunch. 13.00 uur : Start middagprogramma. 15.30 uur : Einde

NB. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een gratis kaartje voor de musical Grease (normaal 33,75 euro). Aanmelden kan via www.ikbennieuwegein.nl. Geen internet? Bel naar 14-030.

Altrecht exposeert in bibliotheek

NIEUWEGEIN - In de maand juli is in bibliotheek De tweede verdieping een expositie te zien van cliënten van GGZ-instelling Altrecht.

Deze expositie, ‘WIJ 3.0’, heeft als thema ‘kleur’ en laat een grote verscheidenheid aan kunstwerken zien. Kijk voor een interview met een van de kunstenaars op www.detweedeverdieping.nu

De feestelijke opening is op woensdag 1 juli tussen 15.00 en 16.00 uur in het theater van de bibliotheek met een verrassende, muzikale omlijsting. Iedereen is welkom. Adres: De tweede verdieping, in het Stadshuis aan het Stadsplein 1C.