youtube

The Force Awakens | Now or Never

  • Cảm giác lần đầu tiên khi con bạn thân có người yêu chẳng khác gì khi thấy một con lợn mà mình chăm bẵm và dành nhiều yêu quý bấy lâu nay bị thằng khác nó cướp mất =.=

“God passes through the thicket of the world, and wherever His glance falls He turns all things to beauty.”–St. John of the Cross~ #catholic #catholicism #catholiclove #catholicchurch #catholicstrong #romancatholic #st #saint #saintquote #stjohnofthecross #carmelite #faith #jesus #jesuschrist #beauty #christian #christianity #instalove #instajesus #instacatholic #instachristian