Mỗi người có một cơn mưa tuổi trẻ của riêng mình. Hạnh phúc của riêng mình. Nỗi đau của riêng mình. Hờn giận của riêng mình. Ám ảnh của riêng mình. Mỗi người - một mình phải sống cùng với nó. Chúng ta có thể chẳng cần nói về nó nữa, thậm chí gạt nó đi, nhưng đừng phủ nhận sự tồn tại của nó. Bởi mỗi trải nghiệm, mỗi xúc cảm, mỗi rung động là dấu tích hiếm có của tuổi thanh xuân.
Đã không có can đảm nhận trách nhiệm bảo vệ tiền bạc thì đừng nói như thể người khác cũng có ý nghĩ như bạn.

Our Own Witching Hour

Just a little something something I’m working on in my free time. >:3

It’s going to be a super simple loop, but I plan to make it pretty.

Also, I just winged the perspective on the car. DON’T DO THAT KIDS! Don’t be like this lazy loser. Use those grids. I’d feel less guilty if I drew cars more often, but alas, this is supposed to be a quick little project, so a fair bit of carelessness preceded my normal standards.

And for the less auto inclined, it’s an El Camino. I think ’86. I asked a fellow STer what Shikamaru would drive in a modern AU, and I agreed to his assessment of car choice for our lazy modern deer herder. Temari’s okay with his classic taste too. :D