ss-os

if tumblr staff thinks they can stop me from posting shitty doodles of famous & beloved anime waifu king arthur pendragon on an approximately daily schedule by making it impossible to upload images they’re dead wrong

take THIS

                                    
         .-----.`                      
       .:::----..-:::::-                    
       //-----.--:::///--::.                  
              `.::/+/.------.`   ```         
           .::://:::/::::......-::/+/+o/::///`       
        .:+ss+/:........................-/o/..-s`       
          `::-...:::--...-//:............:o/.o::/+:     
         `/:-//:/s+::-/://-``:++++++``....../o-....+/    
         /o++/-+y/.```-:````-/-````````.......--/...:s    
        +o:../y:```oy``````````hs``````-:.......+:..o+    
        `-...oy.```.dh`````````-m+``````::.......-s...//    
        :....s.````./```````````:```````+-:.:.....y..:s`    
       /....:o``````````````````````````s:+`/.....y...y    
       .//:..++``````````````````````````ss``+....:o...s`    
       +/:`..-y`````````````````````````-h-``o....s.-:/:    
      .y- .-..:s-`````.-``````.+````````./```s...:+       
      `. `/....+o:````.:////+/```````````:+/o..-s       
         /..o  -/+o+/:--.```````...:++/. :+..s`       
         /-.s  +++/+sossso++ooo/ss+/+o/ o-.s.        
         .+:o  .s-----oo://++o+/h+-----y:y-s.        
         s/+  o/----:h::---:::h------soss`         
         :o+  .oyys+/o+::::----so++sososs`         
          o/`/syssshso-:/://:://-ssyyydos`          
      -+:` `:++-:dhhs:`o----::::::-yhsssd::++-  :+.     
     .:/o:+o/+:----:d- :/:::----:/--oooyd+----:++:+:/o/:.    
    :yoo/---/+---/+ooo` s-/-:---::::-o: h:-------/s---+o:    
      /ho:--+///-.`  .h/--------+/+o/ `-://++++os--+sh.    
       `oo+o`     +sy-------:+ssho      `./+s`     
             -.hsyo------+:hyhy       `      
             `y/oss+/::++++o++//y`            
           -+sosy++s+--:---/yo++oy..            
          .oyyo///o.`:ssoss+yhs+.-yy+:+o/.          
         -shso:-ooy/::-mh-+/ohssy:.dsyy--oyyo/.        
        -syss/.+yssy/:+dshy.:dsssshsohssh/.+so/y/       
       `syss+-:ysssyyosdysshshyssssshsdyssho.+/.s+       
       /+ss/./+//odddsydsoo+os//:::/oo+ooy-/o...h/       
       s:s/-s+/:::++h+y--::::::::--.`+++-y-:oy:.h/       
       o-+:/   -++oy`       .o/s:  `o+h/       
       ://-   .o-s-        o:-s   -y/       
       `s-    o-o+         .s-+:   `-       
           -+/o          s:-s           
           `s-s          .o-++/.         
          y/o:o.           s+o:yo+`        
        .-/yh/-/           -o++o+.         
        -::://:`            o::`          
                                   
           .y.                                                                                      
            +s                          ``                                                          
            .h.                        .yy`                                                         
`.  -/       +s`                       -oy.                                                         
`+/+y.       `d.                       :os-                                                         
.`yy` `       y/                       /ss:                                                         
:.y. -y`      o+                  `````oys/..--..`                                                  
     ..       +s               -yhyyyyydhshyhyyhhy`                                                 
 :-           -h`              `....-//ydyo::-```                                                   
 ++           `h-                  -hosyyysssy-`.-://+++///++/+//:.`                                
hso           `h-                  .hho:..-/oosyyyssyhddhyhhhyyssssysoo+/-.`                        
:h/           .h.                   :o+/+osydmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmdhhhhys+:.                    
 `            -h`                 -/+ooydNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNmhhyo:`                
/`            :h`              ./sosdNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNdy+:`             
:`            oo             `/o+osymMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMhymNdys/`           
y/ `          h:            :o:`-odNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMs:sdhhys:          
:`:/         .h`          `oso:/dMMMMMMMMMMMmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh.-+-+hso.        
            `s+          :ysdhhNNMMMMMMMMMNdmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmmMMMd-`` ./:s-       
            :h`         /hhNNNMNMMMMMMMMMMmNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMmdMMMNh/y-`  .o/      
           -y-         +hhNMMMNNMMMMMMMMMmMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMdhMMMhhhhmy/` :s+     
          `y/         +hyMMMMNmMMMMMMMMNhmMMMMMMMMMm+NMMMMMMMMMNomMMMMMMMMMMMMhdMMMNoNmMNys.-syo    
         `o+         :ysNMMMNdNMMMMMMMMhhMNmNMMMMMm/sMMMMMMMMMdodMMMMMMMMMMMMNomMMMMsmMMMmys.+oh-   
        `oo`        -hoNMMMMmmMMMMMMMMNsmmdNMMMMMd+hMMMMMMMMMhsyNMMMMMMMMMMMMysMMMMMyhMMMMdss+yos   
       .s+`        `yodMMMMNdNMMMMMMMMddNmMMMMMmysdMMMMMMMMmhy/oMMMMMMMMMMMMdohmMMMMhdMMMMMshmmsh.  
     `/s-          -hoMMMMMNNMMMMMMMMNdmmmddddssmNNMNNNNNNdy+`-mMMMMMMMMMMMdsy:mMMMMdmMMMMMdoNMdso  
   ./o/`           sshMMMMMNMMMMMMMMMdhmNMMNmdmmmmNNMMNddNh:` -oss+:sNMMMNhyo./NMMMNmdMMMMMN/dmNsh` 
 .so-`            .d+mMMMMNNMMMMMMMMNomNdyo+/:-...-:/oydNMMmh-       /dddhs:``yNNdmNNdMMMMMN/ddMhd- 
 -h.       `-:///:/doNMMMMmNMMMMMMMMhoy.`    `.-://::-..-+hNNy-       .::../ydmdddmmNMMMMNdsyNdMmh/ 
``+s.      :ssooo/+doMMMMNdMMMMMMMMMos/    .++/-....-:/+/.`-ss`         .+o+:::-----:/sdNMNmMMdNNss 
o++dy.       ``..`+doMMMMmhMMMMMMMMM/y-  `++.           -o:  .         .+::///::::/++- `/dMMMMmmMoy`
``...`            /m+NMMMhhMMMMMMMMN/y` `s/`             `s-           `.++.`       ./+. .oNMMNmM+h.
                  .moNMMMsdMMMMMMMMdoo  :o        ``      -s`          `s:            -o: .mMMNmMoh-
                  `dsmMMMhmMMMMMMMMyy:  s/        .-      `s-          +/              .y``mMMNNM+y-
                   ohhMMMhdMMMMMMMNsd-  s/                .s`         .y`       ..     `y-`mMMNNM+y:
     ``-:+oys-     -dsNMMddMMNMMMMNod.  :s`              `+/          .s               `s:`dMMNNM+y-
`.-/syhhys+:.       syhNMmdMNNMMMMNoy`   /+.            .+/`          `s.              `y.`yMMNMM/s`
yhys+:.`            .hsmNNmMNNMMMMmss     :+/-.`     `-/o-             :o.            `o/ `yMMNMNos 
-``                  -hyNNNMNNMMMMmyo       .:/++///+/-.`            `  .+/-.`     `./o:   oMMNMds/ 
               ```...`:syNMMNmNNNMmyo           ````                 .`   .:/oo+++++/-`    :NNdMhh. 
        `.-::////::-.` :yhNNMmNNMNmy+                                         ````         .mydNds` 
``.-://///:-.``         .yhNMNmNMNdyo                                                       ydMNm-  
+//--.`   ``...-::::     `+mNNdNMNdss`                   :s+/:-.``                          sMMMy   
```..-://////::-.`         :NNmmMMdsd.                   /s`.-:/++++/`                     `dMMm-   
///::-..`               `:+yNNNdNMdoMd+.                 .y.      -ms`                     /NMm/    
`         ```..-::-    :o+yNMMMmmMm+NNNdo:.               o+     .so`                    `/mMm/     
```..-:/++++ooooo+:   /yo+NMNNNNdNNsmyymNNdy+:.`          .s/``.+y+`                   `-sNMm/      
::/++++/::--..`      -yoNNMMNMNMNNNdmNyydm+/smhhs+/:.``    ./+oo/`                ``-/sdNMMm:       
  ```          ```   osyMNNNNNNMMNNNhNNN+o-`:dhy++hNmdhyso+/::---..........--::/++oomMMMMMd-        
     ```.--:///::.`  /hhNNNNNMMMMMMNhNdd/o+smd://s/NNNMMMMNNNNNNNmmmdho///::::--.``-NMMMNs.         
.-:://:::-.````````..`sssmNNNNMMNNmyhy/y+hmohm:`:+:mNNNddmmNNNNMMNNm+ohs-`         oNMNh:           
...``..--:://////:::.  :osymNNNNms- .. smNNdoyo   -mNNNd++osyyyNMNNm:/shds`       `dNh:`            
  ./:::--.```            .-:yhom:   ``.h+-smNmd   :mNmmNNNNNNNmNNNNh`-sosds       ./-`              
-                           y:oo.`   `ss`  .smd   ommmmmNNhsyyydNNN+ .y-:dd                         
           `.----:::::--`  :o-y``    :m.     -h--`dyodmmmNd-  `sNmm- -y`.hy:                       `
.        `oo+oss/:-:///+s+.y.s+-.    ys      `y/o:NNdsoymmNh. -mNNs..sd.-y:y`    .:::::::-`       `/
s`       -h`   -hy:------:yo/ho+-   -h-      `yoshmNNNmhssdNy`odsd- -sy-/s y:  `-.`     `.:/-`   `.`
y`       -h`   /o++      `s-ds///:``o+.`     .dmhy./hmNNNNddNommNo `s.s:o+ :s`              -/-     
.        .h---`s:`s-.`   o+oNs/++/+y/``      :mdh.   ./smNNNNMNNy` +/ osy- `s/                :/    
         `y-+o-y` /o--``-y/mNo/:.`ss:/:      sNd-    -so/:/yNmNy` :o` +h-`  .y/                +:.``
          o+:o/o  .h+//oh-ssh+-./hmmdhys+/.`.hy`     -sooooyhs+` .o`  /s.:::`oh-               +/--:
          -s.:s/-`.h/- +o/s /s`:mdddmmmNNNmdhh`          `oyy:  :+`   :y-:+oymNd`                   
           +o+h+:.:m:.-s-y.`-h-hd+//::/+syhdmd.          -yy- `/o`    -mNNNmmdyd/                   
              `s:`oy/`y:o/`-:homNNNNmmdys+/:ys`         `+s. .o+`     -dyo++++sdd`                  
               o/-y/+/s/y./++dooyhdhddmNNNNNm.        `:y/ `/y-       .dmNNNNNNNy`                  
               ++oooyh-y/:+ho::dyd-  `-+dhmy/        -ss:`-s+`      ```hNNNNNy/-`                   
               :yy.:mhyhoossohosdy`    -dmh:.      -oo---oo.       `:. so...y+                      
               -ds`oy:/+/` ./y`.h-     oyds+++.``-so. -ss-        `:/:`+s   +y                      
               -m/`os++/- ``:h:yh:.`  `hoNmmmmmmho/.:yNmhhyyssoo++////-/d.  -d.                     
               -d+.oy/-`.sso+/--/:/++//dhNNNNNdo:osdNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN:  `h+                     
               .h:-oo:/.y:     -s   .hmNNNNdhoohmNNmNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNd.   oh.                    
               `y/-+s-./+      +o   :mdysyyhmNNNNNNmmmNNNNNNNmNNNmNNNNNNm-   `:ys.                  
                .h+oy.`s.`- :.`y:   ohoymNNNNNNNNNmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNo      /d:                 
                 `:+yyh/ :/`s.-y`   hmNNNNmmNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNd.`````:m+```.........-----

the only pairing kishi ever did right aside from minakush obirin is not nh or ss what they are is what narusaku could of been if kishi didn’t become a sellout and anyone that compares rin to hinata is clueless they are nothing alike if anything rin and sakura are the same both characters had a crush on the popular guy but then saw a change in the person they looked down on obirin is ns done right while nh and ss os just rushed and contrived crap