srpska

Kasno je, sjećanja, uzalud se javljate, beskorisne su vaše nemoćne utjehe i podsjećanje na ono što je moglo da bude, jer što nije bilo, nije ni moglo da bude. A uvijek izgleda lijepo ono što se nije ostvarilo. Vi ste varka koja rađa nezadovoljstvo, varka koju ne mogu i ne želim da otjeram, jer me razoružava i tihom tugom brani od patnje.
—  “Derviš i smrt”, Meša Selimović
What the APH Balkans are made of
 • Romania: Wine and unholiness
 • Bulgaria: Sticks and yoghurt
 • Greece: Impressive sex drive
 • Turkey: Good fashion choices
 • Serbia: Rage and rakija
 • Montenegro: Sleep and laziness
 • Macedonia: Positivity and flowers
 • Croatia: Serbian tears
 • Bosnia and Herzegovina: Ćevapi and swear words
 • Slovenia: Money $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
 • Albania: Pretty mountainous landscapes and cannabis
 • Vojvodina: Sugar and spice, and everything nice
 • Kosovo: Teen angst
 • Srpska: Admiration for Serbia