sokaku mochizuki

youtube

TAKU-HATSU-Rock (Sokaku Mochizuki Stage)
Artist: Shinsekai Gakkyoku Zatsugidan / Neo Geo Performance Group
Album: Garou Densetsu 15th Anniversary BOX (Real Bout Fatal Fury Special & Real Bout Fatal Fury 2)

youtube

Small child is upset