sodomu

Zettai Unmei Mokushiroku
Zettai Unmei Mokushiroku
Shussei Touroku Senrei Meibo Shibou Touroku
Zettai Unmei Mokushiroku
Zettai Unmei Mokushiroku
Watashi no Tanjou Zettai Tanjou Mokushiroku
Yami no Sabaku ni Sanba Uba
Kin no Mekki no Tougenkyou
Hiru to Yoru to ga Gyakumawari
Toki no Mekki no Shitsurakuen
Sodomu no Yami 
Hikari no Yami 
Kanata no Yami 
Hatenaki Yami 
Zettai Unmei Mokushiroku 
Zettai Unmei Mokushiyami 
Mokushiroku
Mokushi Kushimo 
Shimoku Kumoshi 
Moshiku Shikumo