so here is something

2

😳

a restful home.

5

HAPPY BIRTHDAY, SAM WINCHESTER! 🎈 (Born May 2, 1983)

The signs as science memes

Aries:

Taurus:

Gemini:

Cancer:

Leo:

Virgo:

Libra:

Scorpio:

Sagittarius:

Capricorn:

Aquarius:

Pisces:

Unfinished Zevran scribble, three years post Blight.

8

David Tennant Appreciation Week: Day Four

David’s Quirks: A Comprehensive Study

6

Etter at jeg har klatret opp til
balkongen,
så spør jeg deg :
Hva skjer etter at jeg
har reddet deg?
Da svarer du:
Jeg redder deg tilbake.