Nghiệt ngã nhất là gì?

Chính là vô dụng đến mức để những người thân thương chà đạp lên lòng tự trọng của mình, mà mình thì chỉ biết đứng đó câm nín, xiết chặt tay, trong lòng trọn một cơn bão tố… 

Chẳng thể giải thích, chẳng thể làm được gì!

- thorcc