slovakia city

Another city-inspired vocab list based on @polskieserce  ‘s Kraków inspired Polish vocabulary list 

Mesto (n): city
Hlavné mesto (n): capital city
Hrad (m): castle
Palác (m): palace
Bratislavský Hrad (m): Bratislava Castle
Rieka (f): river
Dunaj (m): Danube

Letisko (n): airport
Stanica (f): station; železničná stanica (f): railway station, autobusová stanica (f): bus station
Zastávka (f): stop
(Cestovaný) lístok (m): ticket
Vlak (m): train
Loď (f): ship
Autobus (m): bus
Električka (f): tramway
Trolejbus (m): trolleybus
Červený/á/é: red
Chodník (m): sidewalk
Doprava (f): traffic, transport
Trieda (f): avenue
Ulica (f): street

Architektúra (f): architecture
Budova (f): building
Dom (m): house
Byt (m): apartment
Balkón (m): balcony
Námestie (n): square
Most (m): bridge
SNP: Slovenské národné povstanie (n): Slovak National Uprising (?)
Námestie SNP: Námestie Slovenského národného povstania: Square of the Slovak National Uprising  
Štvrť (f): district, quarter
Nábrežie (n): quay
Brána (f): city gate
Múr (m): wall
Mestské opevnenie (n): city fortification
Sad (m): garden

Reštaurácia (f): restaurant
Univerzita (f): university
Radnica (f): city hall
Budova (f) parlamentu: parliament building
Kaviareň (f): café
Trh (m): market
Lekáreň (f): pharmacy
Obchod (m): shop
Kníhkupectvo (n): bookshop
Antikvariát (m): secondhand bookshop
Otvorený/á/é: open
Zatvorený/á/é: closed
Knižnica (f): library
Kostol (m): church
Katedrála (f): Cathedral

Múzeum (m): museum
História (f): history
Umenie (n): art
Výstava (f): exhibition
Socha (f): statue, sculpture
Pomník (m): monument
Pamätník (m): memorial
Pamätná tabuľa (f): commemorative plaque
Divadlo (n): theater

Pohľadnica (f): postcard