sky latern

Đến lúc chả biết muốn gì ngoài bình an và tiền bạc. Tình yêu cũng k cần hoặc có lẽ là k dám :).
Nghĩ nhiều rồi cũng chẳng tới đâu. Meo, đơn giản sống cho lâu mido.