skrillexed

guys: *exist*

my heart: boomp. boomp. boomp.

girls: *exist*

my heart: d-d-d-d-drOP THE BASS. BOW WOW WUBWUB WUBWUB WUBWUB WUBWUB WOOOW, BOW WOW WABWABWABWABWABWA bwaaaaw doo doo bowwwwwha da daaaaah DAAAA da, BWA (dee doo) BWa (dee doo) BWOO WAA WOO WEE