ski-movie

“I missed my chance once and took too many wrong turns. I’m not letting go this time.
Anh đã bỏ qua cơ hội một lần, đi rất nhiều con đường oan uổng, lần này anh sẽ không dễ dàng buông tay đâu.”

● Triumph in the skies [Bao La Vùng Trời] (Movie)

●Trailer: http://youtu.be/VMIxgdXAcpI

● OST Charmaine Sheh and Louis Koo: http://youtu.be/j2isFkVwTdc