ski gondola

instagram

View out gondola windows, Austrian Alps. Incredible valley shot.