siz diz çöktüğünüz için onlar büyük görünüyor ayağa kalk