siti-s

mood.

it’s time ta, time taAAAA, mAn uUUUU- SAL TLAY KA SITI, s AL TLAAYY KA SIIIITIII,

or LANdo, orLAANDO, i’m cOoomiiiiing-

SAL TLAY -mAN UUUUUP- KA SITI

SAL TLAY KA SITIIIIIIIII

it is tIME TAAAaaa…

I H A V E M A G G O T S I N MY S C R O T U U U U U U U U M

AHHHHHHHHHHHHHH

*throws fist in the air while stage lights flicker and shut off*