simone g

5

Gerard Way’s art on the cover of comics

Umbrella Academy #1 (variant) 2007

Rex Mundi vol.2 #15 2008

The True Lives of the Fabulous Killjoys #1 (Ghost variant) 2013

The True Lives of the Fabulous Killjoys #1 (1:50 variant) 2013

Neverboy #1 (variant) 2015 

4

Magna Carta Cartel - Valiant Visions Dawn

“Du lurade mig 
Den vita fanan svartnar alltid till slut
och ingen som nu lever känner vägarna ut
Du kommer aldrig längre än hit
att välja sanning är att känna känslan av att aldrig ta slut
Nu vilar du i lustens lågor
ett skepp seglar i ditt sinne mot hoppets strand
Bort från all din sanning
om att livet står i brand”