simon frederick

youtube


haykırışan kargalar
darmadağın uçuşuyor kente doğru
nerdeyse yağacak kar
yeri yurdu olanlara ne mutlu! 


donmuş kalakaldın,
hanidir gözlerin arkada!
boşuna kaçışın, ey çılgın,
kıştan uzaklara! 


dilsiz ve soğuk binlerce çöle
açılan bir kapıdır dünya!
insan senin yitirdiğini yitirse
bir yerlerde duramaz bir daha! 

sen şimdi solgun, sarı
kış gurbetlerine lânetli,
hep soğuk gök katlarını
arayan bir duman gibi. 


uç git, kuş, söyle ezgini
ıssız çöl kuşlarının sesiyle!
göm, gizle, ey çılgın, kanayan kalbini
buzların, alayların içine! 

haykırışan kargalar
uçuşuyor kentten yana, dağınık:
nerdeyse yağacak kar
yeri yurdu olmayana çok yazık!


(behçet necatigil, sanırım bu kaba dünyaya gelmiş en naif adamlardan biriydi.. onun nietzsche’yi, hamsun’ı, rilke’yi ve daha birçoklarını tam manasıyla anlaması, anlamaktan öte, şiirlerini mükemmelen çevirmesi, yalnızlığa değil; suya dokunur gibi kalbe dokunması, istanbul’da, ankara’da en afili entelektüel masalara kök salmış elitlerden hep uzak yaşaması; bir öğretmen olması, ve daha bir sürü sıfatı hakkıyla taşıması ama en çok şair olması, şairliği diğer bütün vasıflarına ve birçok büyük diye bilinen memleket şairine baskın gelebiliyorken, onun bu duruma karşı daima kayıtsız olmasının 
başka türlü izahı olamaz.)

RICHARD AVEDON
Audrey Hepburn and Art Buchwald, with Simone D'Aillencourt, Frederick Eberstadt, Barbara Mullen, and Dr. Reginald Kerman, evening dresses by Balmain, Dior, and Patou, Maxim’s, Paris, August 1959, 1959
Gelatin silver print
20 × 24 inches
(50.8 × 61 cm)
Ed. of 25
© The Richard Avedon Foundation