silverman lisa

masterlist of persona characters' zodiac signs
  • aquarius: tohru adachi, jun kurosu
  • taurus: mitsuru kirijo, naoto shirogane, ryotaro dojima, lisa silverman
  • gemini: rise kujikawa
  • cancer: ken amada, yosuke hanamura, maya amano
  • leo: shinjiro aragaki, chie satonaka, tatsuya suou
  • virgo: akihiko sanada, aigis
  • libra: yukari takeba, nanako dojima
  • scorpio: eikichi mishina
  • sagittarius: yukiko amagi
  • capricorn: junpei iori, fuuka yamagishi, kanji tatsumi