shindo hajime

10

My Wishlist

  1. Tsubasa Shirai
  2. Yuki Arisugawa
  3. Akito Kakiuchi
  4. Ivan Chernenkov
  5. Kou Uraga
  6. Trevor Konno
  7. Hajime Shindo
  8. Hyosuke Kujo
  9. Taiga Kujo
  10. Shiina Hibiki

To be continued… XD