shibusashirazu

J-MELO Global Conversation
July 12, Sun. 15:10 – 15:40 (UTC) and later times

Guest:  Naoto Inti Raymi, Ruki

Artists: Risa Aizawa (Dempagumi.inc), BENI, BONNIE PINK, FPM (Tomoyuki Tanaka), the GazettE, Hikami Daiko, Minami Kizuki, MONKEY MAJIK, Orquesta De La Luz, Otomo Yoshihide, Ryu Goto, Shibusashirazu Orchestra, Shuichi Hidano, VAMPS

Team J-MELO: Ai Takahashi; Dave Spector; ☆Taku Takahashi; Yoichi Watanabe (photographer); Miki Nonaka, Haruna Iikubo, and Sakura Oda (Morning Musume ‘15)

http://www.nhk.or.jp/j-melo/nhkworld/english/broadcast/index.html