shalomaleichem

youtube

Shalom Aleichem, Rov Feidman

Han Kim is amazing. (y)

Omg.

Watch on thesynectic.tumblr.com

#bokertov #yomshishi #shacharit #tefillah #shalomaleichem