shafu

that part in Timmy Turner where desiigner says “ta keeeeel ayubahi wallin yunududu solada fanah, fayn jib ahn BET bachichi wallin shafu ahn BET walalalawallé” goes hard as fuck