senterpartiet

Tilbake til forhandlingsbordet

I går kveld ble det klart at forhandlingene om et nytt, bredt klimaforlik hadde brutt sammen. Samtidig startet spillet med å legge skylden på hverandre. Begge hevder de andre brøyt, begge hever de andre varslet media før møtet var ferdig, begge sier de andre var mer opptatt av det politiske spillet enn av de faktiske klimatiltakene. 

For oss utenfor er det vanskelig å fortstå hva som egentlig skjedde. Hvorfor det skjedde. Og hvem som egentlig gjorde hva. Det er likevel, helt egentlig, irrelevant. Det viktigste nå er å få partene til å møtes igjen. Å få dem til å fortsette forhandlingene om et nytt klimaforlik. Det er det klima krever, og det er det ungdommen fortjener. 

De 34 punktene som NRK meldte om at opposisjonen var blitt enig om inneholder en rekke gode tiltak og virkemidler for å kutte utslippene med mer enn hva Regjeringens klimamelding gjør. De ønsker en kraftigere satsing på kollektivtrafikken i byene, og imøtegår blant annet Natur og Ungdom sitt krav om at Belønningsordningen skal få 1 milliard i budsjettet for 2013. De ønsker tidfesting av når InterCity-triangelet skal stå ferdig, de ønsker et eget mål om energieffektivisering og mer penger til et klimafond for industrien. Det er viktige og gode punkt. Punkt som de rødgrønne må ta på alvor og som bør bli endel av et nytt klimaforlik.

Samtidig er det flere prinsipper og formuleringer i dagens klimamelding som fortsatt må ligge til grunn for et nytt klimaforlik. Særlig er det viktig at en økt satsing på kollektivtransporten sees i sammenheng med restriktive tiltak for bilen, slik at vi får flytta pasasjerer fra bilen og inn på bussen, på banen eller over på sykkelen. 

Det er ingen som tjener på at forhandlingene nå har brutt sammen. I allefall ikke klima. Jeg bryr meg ikke om hvem som gikk først. Om hvem som stilte ultimatum. Om hvem som var vanskelig. Jeg bryr meg om et forlik. Jeg vil at klimapolitikken som i dag ligger på bordet i klimameldinga, blir skjerpa av opposisjonen. Jeg vil ha en forutsigbarhet i klimapolitikken, som garanterer at utslippene skal reduserers uavhengig av om det er rødgrønt, gulgrønt, blågrønt, eller blått styre. 

La det politiske spillet ligge. Gå hverandre i møte. Sett dere tilbake ved forhandlingsbordet.