selge

5

ANTALYA (07/2011)

Köprülü Kanyon Milli Parkı

Bir bölümü Antalya’nın doğusundaki Manavgat, bir bölümü Serik ilçeleri sınırları içinde bulunan Köprülü Kanyon Milli Parkı, yaklaşık 40 bin hektar genişliğindedir.Köprülü Kanyon Milli Parkı adını, Köprüçay Irmağı üzerindeki Roma Çağı’nda inşa edilen bugünkü adıyla Oluk Köprü’den alır. Oluk Köprü’nün güneybatısında, Irmağa kuzeybatıdan kavuşan Gökçesu’nun içinden akarak gelen ve olağanüstü güzellikteki kanyonüzerinde yer alan Büğrüm Köprü de Roma Çağı eseridir.Oluk Köprü’nün yaklaşık 15 km kuzeyindeki ünlü Selge antik kenti ve yaşamlarını  bozulmamış çevre içinde sürdüren yöreye özgü bitki ile hayvan varlığı; Köprülü Kanyon’u tatil yapmak için bölgeye gelen çok sayıda insanın görmeden gelemediği yerler arasında ön sırada tutar.Köprüçay Irmağı’nın orta mecrası Türkiye’nin en önemli Rafting merkezlerinden biri olan, Köprülü Kanyon Milli Parkı’nın yayıldığı oldukça geniş coğrafya içinde, çok sayıda köy boyutunda dağ yerleşmesi yer almaktadır. Ziyaretçiler, olağanüstü bir doğa içinde spor ve dinlenmenin yanında kırsal yaşamı tanıma fırsatını da elde etmektedir.

      mini vocab book

 1. en salat - salad
 2. å steke - to fry
 3. å steike - to fry
 4. å se ut av vinduet - to look through a window
 5. ikke - not
 6. snakker - speak
 7. å se på TV - to watch TV
 8. å selge - to sell / to do selling
 9. en jobb - a job
 10. en skole - a school
 11. en barnehage - a kindergarten
 12. en kino - cinema
 13. et teater - the theater
 14. mange teater - many theaters
 15. å bo - to live
 16. å ha - to have
 17. å sove - to sleep
 18. å danse - to dance
 19. å høre - to listen
 20. å høre på radio - to listen to the radio
 21. å lese - to read
 22. å skrive - to write
 23. å åpne - to open
 24. å lukke - to close
 25. å leke - to play
 26. å svømme - to swim
 27. å ta oppvasken - to wash dishes
 28. å reparere - to repair
 29. å komme på besøk - to come to visit someone
 30. å gå på besøk - to go to visit someone
 31. snart - soon
 32. sikkert - for sure / with no doubt
 33. setningsadverbial - the sentence circumstance
 34. likevel - however / still
 35. kanskje - maybe
 36. også - also / and
 37. egentlig - really
 38. forresten - by the way
 39. altså - so
 40. jo - in any case / as we know
 41. å være sikker - to be sure
 42. en dag - a day
 43. en morgen - a morning
 44. en kveld - an evening
 45. en / ei natt - a night
 46. i går - yesterday
 47. i morgen - tomorrow
 48. i morgen kveld - tomorrow evening

This is my 100 Most Common Verbs in Norwegian list with a few more verbs and conjugations of all tenses!

å anta - antar - antok - har antatt // to assume

å åpne - åpner - åpnet - har åpnet // to open

å arbeide - arbeider - arbeidet - har arbeidet // to work

å barbere - barberer - barberte - har barbert // to shave

å bære - bærer - bar - har båret // to carry

å begynne - begynner - begynte - har begynt // to start/begin

å beholde - beholder - beholdt - har beholdt // to keep

å beskrive - beskriver - beskrev - har beskrevet // to describe

å besøke - besøker - besøkte - har besøkt // to visit

å bestemme - bestemmer - bestemte - har bestemt // to decide

å betale - betaler - betalte - har betalt // to pay

å bety - betyr - betydde - har betydd // to mean

å blande - blander - blandet - har blandet // to mix

å bli - blir - ble - har blitt // to become

å blø - blør - blødde - har blødd // to bleed

å bo - bor - bodde - har bodd // to live (as in to reside)

å brenne - brenner - brente - har brent // to burn

å bringe - bringer - brakte - har brakt // to bring

å bruke - bruker - brukte - har brukt // to use

å bryte - bryter - brøt - har brutt // to break

å bygge - bygger - bygde - har bygd // to build

å dele - deler - delte - har delt // to divide

å dø - dør - døde - har død // to die

å diskutere - diskuterer - diskuterte - har diskutert // to discuss

å drepe - dreper - drepte - har drept // to kill

å drikke - drikker - drakk - har drukket // to drink

å drømme - drømmer - drømte - har drømt // to dream

å eie - eier - eide - har eid // to own/possess

å elske - elsker - elsket - har elsket // to love

å endre - endrer - endret - har endret // to change

å - går - fikk - har fått // to receive

å falle - faller - falt - har fått // to fall

å fange - fanger - fanget - har fanget // to catch

å finne - finner - fant - har funnet // to find

å føle - føler - følte - har følt // to feel

å følge - følger - fulgte - har fulgt // to follow

å foretrekke - foretrekker - foretrakk - har foretrukket // to prefer

å forklare - forklarer - forklarte - har forklart // to explain

å forlate - forlater - forlot - har forlatt // to leave

å forsøke - forsøker - forsøkte - har forsøkt // to attempt

å forstå - forstår - forsto - har forstått // to understand

å forsvinne -  forsvinner -  forsvant - har forsvunnet // to disappear

å fortelle - forteller - fortalte - har fortalt // to tell

å fortsette - fortsetter - fortsatte - har fortsatt // to continue

å forvente - forventer - forventet - har forventet // to expect

å fylle - fyller - fylte - har fylt // to fill

å gå - går - ga - har gitt // to go

å gi - gir - ga - har gitt // to give

å gjøre - gjør - gjorde - har gjort // to do

å glemme - glemmer - glemte - har glemt // to forget

å ha - har - hadde - har hatt // to have

å håpe - håper - håpte - har håpet // to hope

å hindre -  hindrer - hindret - har hindret // to prevent

å hjelpe - hjelper - hjalp - har hjulpet // to help

å høre - hører - hørte - har hørt // to hear

å huske - husker - husket - har husket // to remember

å inkludere - inkluderer - inkluderte - har inkludert // to include

å inneholde - inneholder - inneholdt - har inneholdt // to contain

å jobbe - jobber - jobbet - har jobbet // to work

å kjøpe - kjøper - kjøpte - har kjøpt // to buy

å kjøre -  kjører - kjørte - kjørt // to drive

å komme - kommer - kom - har kommet // to come

å kunne - kan - kunne - har kunnet // to be able to

å kutte - kutter - kuttet - har kuttet // to cut

å la - lar - lot - har latt // to let

å lære - lærer - lærte - har lært // to learn, to teach

å lage - lager - laget - har laget // to make

å le - ler - lo - har ledd // to laugh

å lede - leder - ledet - har ledet // to lead

å leie - leier - leide - har leid // to rent

å legge - legger - la - har lagt // to lay

å leke - leker - lekte - har lekt // to play

å lese - leser - leste - har lest // to read

å leve - lever - levde - har levd // to live

å løpe - løper - løp - har løpt // to run

å love - lover - lovet - lovet // to promise

å lyve - lyver-  løy - har løyet // to tell a lie

å måtte - må - måtte - har måttet // to have to

å miste - mister - mistet - har mistet // to lose

å møte - møter - møtte - har møtt // to meet

å nå - når - nådde - nådd // to reach

å overdrive - overdriver - overdrev - har overdrevet // to exaggerate

å overraske - overassker - overraskte - har overraskt // to surprise

å passere - passerer - passerte - har passert // to pass

å produsere - produserer - produserte - har produsert // to produce

å prøve - prøver - prøvde - har prøvd // to try

å ringe - ringer - ringte - har ringt // to call

å røyke - røyker -  røykte - har røykt // to smoke

å savne - savner - savnet - har savnet // to miss

å se - ser - så - har sett // to see

å selge - selger - solgte - har solgt // to sell

å sende - sender - sendte - har sendt // to send

å sette - setter - satte - har satt // to put

å si - sier - sa - har sagt // to say

å sitte - sitter - satt - har sittet // to sit

å skje - skjer - skjedde - har skjedd // to happen

å skrive - skriver - skrev - har skrevet // to write

å slå - slår - slo - har slått // to hit

å slutte- slutter - sluttet - har sluttet // to end

å smile - smiler -  smilte - har smilt // to smile

å snakke - snakker - snakket - har snakket // to speak

å sove - sover - sov - har sovet // to sleep

å spise - spiser - spiste - har spist // to eat

å spørre - spør - spurte - har spurt // to ask

å stemme - stemmer - stemte - har stemt // to vote

å stenge - stenger - stengte - har stengt // to close

å stjele - stjeler -  stjal - har stjålet // to steal

å stoppe - stopper - stoppet - har stoppet // to stop

å støtte - støtter - støttet - har støttet // to support

å svare - svarer - svarte - har svart // to answer

å ta - tar - tok - har tatt // to take

å takke - takker - takket - har takket // to thank

å tegne - tegner - tegnet - har tegnet // to draw

å tenke - tenker - tenkte - har tenkt // to think

å tilby - tilbyr - tilb ød - har tilbudt // to offer

å trenge - trenger - trengte - har trengt // to need

å tro - tror - trodde - har trodd // to believe

å undersøke - undersøker - undersøkte - har undersøkt // to examine

å undre - undrer - undret - har undret // to wonder

å utvikle - utvikler - utviklet - har utviklet // to develop

å være - er - var - har vært // to be

å velge - velger - valgte - har valgt // to choose

å vente - venter - ventet - har ventet // to wait 

å ville - vil - ville - har villet // to want

å vinne - vinner - vant - har vunnet // to win

å virke - virker - virket - har virket // to seem

å vise - viser - viste - har vist // to show

å vite - vet - visste - har visst // to know

å vokse - vokser - vokset - har vokset // to grow

4

Manavgat, ANTALYA (06/2013)

Köprülü Kanyon Milli Parkı Köprüçay Nehri

Toros Dağlarından doğan ve bir dizi büyüleyici kanyon arasından akan Köprü çay Nehri Serik ilçesinde güneyinden Akdeniz'e dökülür.
Sarp kayalıkların arasından çıkan dar boğazlardaki yer altı kaynak sularıyla beslenip geçilmez kanyonların arasından akıp giden Köprü çay , Türkiye'nin en güzel rekreasyon alanlarından birini oluşturur. Bölgedeki sayısız arkeolojik öneme sahip yerleşimler; özellikle Selge (Zerk) antik şehri nehrin her iki yanına serpilmiş kale ve burçlar , kemerli Roma Köprüleri ve tarihi yolları Köprülü kanyonun doğasına önem katar.

2

“Just like this tree, the art in Bavaria will continue to flourish and grow. It’s seeds will then spread into the neighbouring lands, sending a message of peace into the whole world!”

Bach: Komm suesser Tod, BWV 478
BBC Philharmonic
Bach: Komm suesser Tod, BWV 478

Johann Sebastian Bach (1685–1750),  Komm, süßer Tod, komm selge Ruh (Come, sweet death, come, blessed rest), BWV 478. Performed by BBC Philharmonic Orchestra.

Image: The Angel of the Annunciation, from the Lombard School, 17th Century.

youtube

Frozen - Frozen Heart Norwegian Soundtrack

Lyrics:
Skapt av vinter kulde og vær
Og regn fra ville fjeller
Naturens kraft gir hjertefrost
All den isen vi kan selge
Del hjertet på langs, kaldt og rent
Sag vekk frykt og kjærlighet
Skjær i blokker rett og pent
Tross all iskald blåst
Vi bryter hjertefrost

Kom igjen! Ta i nå!
Kom igjen! Ta i nå!
Nydelig, statelig
Farefull, gold
Is er magi som kuer all kontroll
Tynnere en det, tykkere enn den
Sterkere enn hundre menn

Skapt av vinter kulde og vær
Og regn fra ville fjeller
Naturens kraft gir hjertefrost
All den isen vi kan selge
Del den på langs, kaldt og rent
Sag vekk frykt og kjærlighet
Skjær i blokker rett og pent
Tross all iskald blåst
Vi bryter hjertefrost

Norwegian Imperative

The imperative form of verbs are used to command someone to do something. So in English: Clean your room! Drive now! Eat your breakfast! Sleep! and so on.  

In Norwegian, making the imperative form of a verb is very simple. It *resembles the stem*, or otherwise dropping the “-er” in it’s present form. 

Examples:

Rydder rommet ditt!(Clean your room!Kjører nå!(Drive now!Spiser!(Eat!Sover!(Sleep!)

There are some verbs, though, that do not end with “-er” in present form such as “gjør” (do). Or, if you were to drop “-er”, you would just be saying one letter like in “ser” (see/look). If this is the case, just stick with the stem, so these verbs would be: “Gjør det!”(“Do it!”) and “Se her!" ("See here!”). 

It is therefore important to understand what the verb’s stem is. The stem is the infinitive minus the unstressed “-e” at the end (if there is one). For verbs that end in stressed vowels, the stem is the same as the infinitive. 

Examples: 

infinitive: kjøpe, stem: kjøp

oversette, oversett

selge, selg

gå, gå

bli, bli 

And so, as you may or may not have noticed by now, the title of this tumblr blog is: “Speak Norweigan!” :) 

(Resource used: Norwegian, Verbs & Essentials of Grammar by Louis Janus) 

Verbs: Present Tense

LESSON 1

 • lager (å lage) - makes
 • betaler (å betale) - pays
 • arbeider (å arbeide) - works
 • kjøper (å kjøpe) - shops
 • selger (å selge) - sells
 • gjør (å gjøre) - does
 • viser (å vise) - shows

LESSON 2

 • ser (å se) - sees
 • hører (å høre) - hears
 • lytter (å lytte) - listens
 • ler (å le) - laughs
 • gråter (å gråte) - crys
 • vil (å ville) - wants
 • lukter (å lukte) - smells
 • smiler (å smile) - smiles
 • har (å ha) - has

LESSON 3

 • finner (å finne) - finds
 • velger (å velge) - chooses
 • sover (å sove) - sleeps
 • regner (å regne) - rains
 • vasker (å vaske) - washes
 • tar (å ta) - takes
 • betyr (å bety) - means
 • kjører (å kjøre) - drives

LESSON 4

 • bruker (å bruke) - uses
 • leker (å leke) - plays
 • synger (å synge) - sings
 • tegner (å tegne) - draws
 • finnes - are (ex: there are)
 • støtter (å støtte) - supports
 • trenger (å trenger) - needs