say

instagram

Hey 😘 @jerr__finche My New Crush #Say #Goodnight

Made with Instagram
Tôi không thích nói chuyện với những người say. Bởi vậy lúc tôi say tôi sẽ tìm một chỗ không ai và yên tĩnh mà ngồi. Tôi sợ lúc say, người ta sẽ nói ra những sự thật làm người đó và người đối diện đau lòng. Tôi sợ mình say, sẽ bộc lộ những yếu đuối mà mình đã cố gắng che giấu bấy lâu nay.
—  Lục Thiên Y