sauvageot

Bạn có thể làm, nghĩ và tin mọi thứ, tinh thông mọi ngành khoa học trên thế giới, song nếu bạn không biết yêu, bạn chẳng là gì cả.
—  Marcelle Sauvageot
Poţi face orice, poţi gândi orice, poţi crede orice, poţi avea parte de toată ştiinţa lumii - dacă nu iubeşti, nu eşti nimic.
—  Marcelle Sauvageot