saob

PASTEJ pastäj⁴, sbst.¹, förr äv. POSTEJ, sbst.¹, r. l. m. l. f. ((†) n. RUDBECK Atl. 1: 647 (1679), STJERNSTOLPE Pope BortrHårl. 31 (1819)); best. -en ( ss. n. -et); pl. -er ( (†) (WIVALLIUS Dikt. 75(1631), GIESE Sprachm. 4–5: 152 (1731))); förr äv. PASTEJA, r. l. f.; pl. -or (Salé 108 (1664), KKD 5: 258 (1711)); förr äv. PASTE (sannol. med tonvikt på senare stavelsen; jfr LUCIDOR (SVS) 219 (1672)), n.; pl. == (HovförtärSthm 1629, s. 242) l. pasteer (KryddRSthm 1559 A, s. 53, HovförtärSthm 11/5 1636 C, D (: oxekiötpasteer)) l. paster (sannol. med tonvikt på senare stavelsen, HovförtärSthm 1619, s. 193,Därs. 3/5 1636 C, D); förr äv. PASTI, n.; förr äv. PASTET, r. l. f. l. n.; best. ( ss. n.) -et (EGERIN Kokb. 135 (1733)); pl. -er. ( bastej (-eij) 1557–1559. pastaj (-aij, -ay) 1755–1771. paste 1552 (: pastee panne), 1559 (: pasteer, pl.), 1624–1672. pastej (-ei, -eij) 1538 osv. pasteja (-ey-) 1740–1750. pastet (-ete) 1559–1765. pasti (-j, -ij, -˜) 1625 (: Pastiebagar), 1636 (: Oxtungepast˜ÿ)–1695. posteer, pl.1600. postej (på-, -eij, -ey, -äj) 1555 (: poste˜ÿ melk)– 1862 (: hönspostei). påsteck 1570)

[jfr ä. d. pastej, pastet(e), poste(e)g, posteje, d. postej; av mlt. pasteide, posteide, posteie resp. mnl. pasteide, pasteie, pastede, posteide resp. mht. pastēte, pastede resp. t. pastete; av ffr. pastée (fr. pâté; jfr eng.pasty), till mlat. pastare, knåda deg, till senlat. pasta (se PASTA)] [PASTEJ.sbst1 0]

kok. bakvärk av smördeg som är avsett att förses med fyllning av (stuvat) kött av olika slag l. av fisk, skaldjur, frukter, ris o. d. (jämte kryddor); äv. om i form bakad färs, i sht av lever. Pastej på hare. Pastejer med fiskstuvning. Buljong med pastejer. VarRerV 28 (1538). Pasteyer med skogzfogler. BOLAVI 74 a (1578). Paste mått’ vara mäd (ss. traktering på bröllopet) ok allahanda arter, / Konstskurne trind, aflång Prunell- ok Mandel-Tarter. LUCIDOR (SVS) 219 (1672). Champignoner och Murcklor göra Frikasie och Pastejer angenäma, på de Förnämas bord. CEGEDNER (1753) hos LINNÉ Skr. 2: 138. Ha! ett fat gudomliga pasteyer. LEOPOLD 1: 465 (1814). HÖGSTEDT KokB 296 (1920). jfr ANK-ANSJOVIS-DUV-FISK-, GÅSLEVER-, GÄDD-HJORT-HUMMER-HÖNS-JÄRPER-,KALOPS-KALVBRÄSS-KARUSSE-KYCKLING-LAX-LEVER-, MOROTS-, MOSAIK-MÄRG-OSTRON-SURKÅLS-, VILT-, ÅL-, ÄPPEL-PASTEJ m. fl.