sanghaj

Radnóti Miklós: Aludj

Mindig gyilkolnak valahol,
       lehunyt pilláju völgy
ölén, fürkésző ormokon,
       akárhol, s vígaszul
hiába mondod, messzi az!
       Sanghaj, vagy Guernica
szivemhez éppen oly közel,
       mint rettegő kezed,
vagy arra fenn a Jupiter!
       Ne nézz az égre most,
ne nézz a földre sem, aludj!
       a szikrázó Tejút
porában a halál szalad
       s ezüsttel hinti be
az elbukó vad árnyakat.

(1937)