10

skam meme - [3/7] songs > (x) (x)

Verden er ikke bra nok, vi er perfekt
Perfekt, lover dette er perfekt
Verden kan ikke ta oss, det er for perfekt
Perfekt, la det være erkjent
Vi er for perfekt ♫

8

Muslim representation on tv 

From the Top Left to Right: Sana Bakkoush (SKAM), Salim (American Gods), Alison Abdullah (Orange is the New Black), Anwar Kharral (Skins), Shama “Trenton” Biswas (Mr. Robot), Elias, Adam, Mutta and Mikael (SKAM), Goldi Nahir, Baaz Nahir and Rasha Zuabi (Degrassi: Next Class), Adena El-Amin (The Bold Type)

10

But fortunately, love does too.