samhraidh

Summer | Samhraidh

IRISH 101 | GAEILGE 101

 • SUMMERTIMEi rith an tsamhraidh  [ee rih on thow-rah]
 • SUMMERsamhradh  [sow-rah]
 • HOLIDAY saoire  [seer-rah]
 • BEACHtrá  [thraw]
 • PICNICpicnic  [pick-nick]
 • PICNIC BASKETciseán picnice  [kish-awn pick-nick-uh]
 • SWIMMINGsnámh  [snawv]
 • SWIMMERsnámhóir  [snawv-ohr]
 • SWIM SUIT culaith snámh  [kull-ah snawv]
 • SUMMER CLOTHESéide Samhraidh  [ay-dee sow-rah]
 • A WALKsiúlóid  [shool-oyd]
 • RAIN báisteach  [bawsh-tchokh]
 • SKYspéir  [spare]
 • BOATbád  [bawdh]
 • YACHTluamh  [loov]
 • SAILING seol  [shohl]
 • WIND gaoth  [gwee]
 • SUN grian  [green]
 • SUNNYgrianmhar  [green-var]
 • SUN HAThata gréine  [hah-thah grayn-eh]
 • SUN BURN dóite gréine  [dhoh-tcheh grayn-eh]
 • FRECKLES briciní  [brick-ee-nee]
 • SEA farraige  [fahr-ih-geh]
 • SEASIDEcois fharraige  [kush ahr-ih-geh]
 • SHORE   — cladach  [klah-dhakh]
 • SANDgaineamh  [gah-nyuv]
 • DUNE dumhach  [dhoo-ahkh]
 • SHELL sliogán  [shlug-awn]
 • SANDCASTLEcaisleán ghainimh  [kahsh-lawn ghah-nyiv]
 • WAVES tonnta  [thun-thah]
 • WETfluich  [flih-ukh]
 • SEAWEED feamainn  [fah-min]
 • BLUE SKY spéir ghorm  [spare ghurm]
 • ICE leac-oighre  [lahk-eye-reh]
 • WARM bogthe  [bug-heh]
 • HOT te  [tcheh]
 • HEAT teas  [tchahs]
 • HEATWAVE scallán teasa  [skah-lawn chasa]
 • FUNspraoi  [spree]
 • BANK HOLIDAYLá saoire bainc  [law see-reh bahnk]

PHRASES

We are going to Spain for our summer holidays
Béimíd ag dul go dtí An Spáin le haghaidh saoire an tSamhraidh
He was splashing about in the water
Bhí sé ag lapadáil san uisce
The children love the beach
Is breá leis na páistí a bheith cois trá
I’m going out to buy ice-cream
Táim ag dul amach chun uachtar reoite a cheannach
I hope we have fine weather next month
Tá súil agam go mbeidh aimsear breá againn an mhí seo chugainn
It rarely gets very hot in Ireland
Ní minic a bhíonn aimsear ró-the in Éireann
Can you swim?
An bhfuil snámh agat?
I can swim under water
Is féidir liom snámh idir dhá uisce
We’re going out sailing tomorrow
Táimid ag dul amach ag seoltóireacht amárach
I sunbathe every morning
Luím faoin ngrian gach maidin

Gaelic fiction

this is an index of every currently in print work of Gaelic fiction that I am aware of, organized by genre and age/target audience (either middle grade/young adult or general/adult). if you’ve read any of these and think they should be in a different category (esp. realistic/contemporary stuff), please let me know!

this list comes from me going through Acair and Comhairle nan Leabhraichean’s websites and then subsequently going through the entire Gaelic fiction collection in the Sabhal Mòr Ostaig library, but I know it’s still incomplete.

middle grade/young adult
includes books in the Sgrìob, Crosgagan, Na Solais, Lasag, and Meanmnach series (all of which fall under the umbrella of “ficsean do dh’òigridh” but which vary wildly in actual target age and reading level). Broadly, Sgrìob, Meanmnach, and Na Solais assume the highest levels of Gaelic competence, whereas Lasag is specifically targeted towards learners and Na Crosgagan is aimed at a younger audience.

classics 

 • MacLeòid, Murchadh: Làithean Geala (Oilthigh Ghlaschu, 1972, 144 pages) — this is part graded reader, part continuing story

fantasy 
including magical realism.

 • Caimbeul, Alasdair: Murchadh agus am Bradan (Acair, 1989, 92 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Siopsaidh & an t-Aingeal (Acair – Crosgagan, 2002, 115 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Motair-baidhsagal agus Sgàthan (Acair – Crosgagan, 2000, 96)
 • Caimbeul, Maoilios M.: Caisteal nan Sgràgan (Acair – Crosgagan, 2002, 97 pages)
 • Dòmhnallach, Dòmhnall: Caisteal an Reubadair (Acair, 1989, 60 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Am Bruadaraiche (Acair, 1980, 46 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An dannsa mu dheireadh (Acair – Na Solais, 1992, 54 pages)
 • MacLeòid, Coinneach I.: Inntinn Iain (Acair – Na Solais, 1993, 80 pages)
 • Nic a’ Phiocar, Màiri: An Turas-Inntinn aig Seoc (Acair – Crosgagan, 2003, 59 pages)

I honestly can’t tell

 • Newton, Michael: Sgeulachdan an Dà Shaoghail ann an Ceithir Litrichean (Sandstone Press – Meanmnach, 2007, 68 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri: Grima (Acair, 1990, 53 pages)

historical 

 • Caimbeul, Maoilios M.: À Ulbha gu Geelong (Acair, 1992, 66 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: A’ Bheinn Òir (Acair, 1989, 68 pages)
 • Mac a’ Phì, Aonghas: Na Sgeirean Dubha (Acair, 1994, 159 pages)
 • MacLean, Iain: Cogadh Ruairidh (Sandstone Press – Lasag, 2009, 90 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Am Fear Farchluais (Acair – Na Solais, 2000, 53 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Na Fìobhaich (Acair, 1993, 65 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Na Fogarraich (Acair, 1990, 180 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Saoghal Ùr (Acair, 1992, 131 pages)
 • NicDhòmhnaill, Flòraidh: Litir à Ameireagaidh (Sandstone Press – Meanmnach, 2005, 93 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Sràid na h-Eala (Acair, 1994, 80 pages)

mystery/thriller 

 • Caimbeul, Maoilios M.: Iain agus na Drogaichean (Acair – Na Solais, 1993, 58 pages)
 • Caimbeul, Maoilios M.: Mèirlich nam Bradan (Acair, 1991, 65 pages)
 • Crichton, Torcuil: Fo Bhruid (Stòrlann, 2010, 123 pages)
 • Dick, Criosaidh: Na Loidsearan Neònach (Acair – Crosgagan, 1993, 63 pages)
 • MacFhionghain, Iain: Dùbhlan an t-Srainnseir (Acair – Sgrìob, 2013, 78 pages)
 • MacIlleathain, Ruairidh: Oidhche air Tom na h-Iùbhraich (Acair – Na Solais, 2001, 103 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Chopper (Acair – Na Solais, 2004, 63 pages)
 • Mhoireasdan, Anna and Dòmhnall Iain Moireasdan: Uamh nan Cnàmhan (Stòrlann, 2009, 147 pages)
 • NicDhòmhnaill, Flòraidh: Dìomhaireachd Caisteal Bhuirgh (Acair, 1993, 79 pages)
 • NicNèill, Seònaid: Fèill an Dàmhair (Acair – Crosgagan, 1992, 58 pages)
 • NicNèill, Seònaid: Ionmhas an Taigh-Sholais (Acair – Na Solais, 1994, 71 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: Coigrich air Chèilidh (Acair – Na Solais, 1995, 72 pages)

realistic/contemporary 

 • Armstrong, Tim: Feur Buidhe an t-Samhraidh (Sandstone Press – Lasag, 2014, 73 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Bliadhna Thearlaich (Acair – Na Solais, 1995, 46 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Gealach an Abachaidh (Acair – Na Solais, 1999, 77 pages)
 • Caimbeul, Alasdair: Lagan a’ Bhàigh (Acair – Na Solais, 2002, 110 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Balach Beag a Mhàthar (Acair – Na Solais, 2004, 86 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Cleasan a’ Bhaile Mhòir (Sandstone Press – Meanmnach, 2009, 93 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Nigheanan Mòra (Sandstone Press – Lasag, 2014, 76 pages)
 • Dick, Cairistìona: Raonaid (Clò Chailleann, 1981, 57 pages)
 • Eyre, Daibhidh: Glainne (Sandstone Press – Lasag, 2014, 74 pages)
 • Lang, Alison: San Dùthaich Ùir (Sandstone Press – Meanmnach, 2011, 96 pages)
 • Mac a’ Bhreatunnaich, Pòl: Turas Thar Chuain (Acair, 1989, 103 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: A Pheigi a Ghràidh (Acair – Na Solais, 1994, 103 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An Rathad gu Somalia (Acair – Na Solais, 1994, 77 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: ‘A’ Challaig Seo, Chall O’ (Acair – Sgrìob, 2014, 146 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Tuath air a’ Bhealach (Sandstone Press – Lasag, 88 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Ailig Aurora (Stòrlann, 2010, 87 pages)
 • McKenzie, Sophie: An Leigeil Seachad (Stòrlann, 2014, 85 pages)
 • Moireach, Iain: Buatham Iamodo (Acair – Na Solais, 1998, 94 pages)
 • Moireach, Iain: An Rathad Dhachaigh (Acair – Na Solais, 1994, 83 pages)
 • Monk, Seonag: Al (Acair – Crosgagan, 2004, 109 pages)
 • Monk, Seonag: Ribeanan Rìomhach Còta Sìoda (Acair – Sgrìob, 2014, 132 pages)
 • Nic an Aba, Fiona: Saighdearan nan Sràidean (Acair – Sgrìob, 2014, 129 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Leig Leam (Acair – Na Solais, 2004, 99 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Luasganach? Mise? (CLÀR, 2007, 123 pages)
 • NicFhearghais, Elaine: A’ Chlach-Ghealaich (Acair – Sgrìob, 2014, 93 pages)
 • NicGillÌosa, Anna Latharna: Nighean Chiallach mar thu fhèin (Acair – Na Solais, 1993, 90 pages)
 • NicGumaraid, Màiri: Am Baile Beag Annasach (Acair, 1990, 117 pages)
 • NicIlleathain, Ishi: Am Bann (Acair – Sgrìob, 2014, 103 pages)
 • NicLeòid, Sheila: Mealladh am Malta (Acair – Na Solais, 1993, 60 pages)
 • Rhind, Màiri: An Tobht’ aig Anndra (Acair – Na Solais, 2005, 137 pages)
 • Ross, Chrisella: Cuach a’ Charthannais (Acair – Sgrìob, 2013, 68 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Cùilean-Ròin (Acair – Crosgagan, 1992, 46 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Leabhar-latha air Chuairt (Acair – Crosgagan, 2004, 59 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: Leabhar-latha no Dhà (Acair – Crosgagan, 2005, 63 pages)
 • Stiùbhart, Mòrag: An Leabhar-latha Ùr (Acair – Crosgagan, 2003, 57 pages)

science fiction 

 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Cairteal gu Meadhan-Latha (Acair – Na Solais, 1992, 81 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Am Fuachd Gorm (An t-Ionnsachadh Bòidheach #1) (Acair – Sgrìob, 2014, 144 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Iain am Measg nan Reultan (Gairm, 1970, 74 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Turas tro Shaoghal Falamh (Acair, 1991, 92 pages)

short fiction 

 • Dick, Criosaidh: Thugam agus Bhuam (Acair – Na Solais, 2003, 63 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Seallaidhean Sùla (Acair – Na Solais, 1996, 53 pages)
 • various authors: Crìochan Ùra (Gairm, 1958, 148 pages)
 • various authors: Eadar dà sgeul: Sgeulachdan goirid aig ìre àrd-sgoile (Stòrlann, 2010, 181 pages)
 • various authors: Eagal san Dorchadas, agus Stòiridhean Eile (FASA, 2005, 121 pages)
 • various authors: Geugan Uaine: leabhar 1 (Acair, 1982, 103 pages)
 • various authors: Geugan Uaine: leabhar 2 (Acair, 1982, 143 pages)
 • various authors: Rosg nan Eilean (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1966, 250 pages)

general/adult
I prefer “general” to “adult”.

classics

 • Grannd, Dòmhnall: Tìr an Àigh (Gairm, 1971, 243 pages)
 • MacCormaic, Iain: Dùn Àluinn: An t-Oighre ’na Dhìobharach (Llanerch Press and Clò Charraig, 2003 [1912], 267 pages)
 • MacDhonnchaidh, Aonghas: An t-Ogha Mór (Clò Volturna & Marsland, 1980 [1919], 229 pages)
 • MacLeòid, Seumas: Cailin Sgiathanach (Clò Volturna & Marsland, 1978 [1923], 364 pages)

fantasy 
including magical realism.

 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Tilleadh Dhachaigh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 119 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Gormshuil an Rìgh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 153 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: An Sgoil Dhubh (Acair – Aiteal, 2014, 190 pages)

historical 

 • Caimbeul, Maoilios M.: Teas (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 124 pages)
 • Dòmhnallach, Tormod: Creach Mhór nam Fiadh (Gasaet Steòrnabhaigh, 1973, 80 pages)
 • Dunn, Anndra A.: Còisir nan Gunna (Acair – Aiteal, 2013, 224 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Am Bounty (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 204 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Na Klondykers (CLÀR – Ùr-sgeul, 2005, 285 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: A’ Sireadh an Sgadain (Gairm, 1990, 90 pages)
 • MacMhaoilein, Calum: Seonaidh Mòr (Gairm, 1993, 57 pages)
 • Shaw, Jeffrey. Ann an Dùthaich Ùr (CLÀR, 2002, 169 pages)

I honestly can’t tell 
which is to say, their authors generally write/wrote realistic/contemporary fiction, but their description from Comhairle nan Leabhraichean suggests a possible other genre element.

 • Caimbeul, Alasdair: Cuid a’ Chorra-Ghrithich (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 114 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Là a’ Dèanamh Sgèil do Là (CLÀR – Ùr-sgeul, 2004, 238 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Na Speuclairean Dubha (Gairm, 1989, 59 pages)
 • NicGill-Eathain, Màiri M.: Gainmheach an Fhàsaich (Club Leabhar, 1971, 104 pages)

mystery/thriller

 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Cò rinn e? (Gairm, 1993, 92 pages)
 • MacLeòid, Iain: An Sgàile Dhorcha (Gairm, 1992, 86 pages)
 • MacLeòid, Iain: Spuirean na h-Iolaire (Gairm, 1989, 76 pages)

realistic/contemporary

 • Caimbeul, Alasdair: Am Fear Madhanach (Druim Fraoich, 1992, 109 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: Fuaran Ceann an t-Saoghail (CLÀR, 2012, 108 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Nighean air an Aiseag (Luath Press, 2013, 203 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Oidhche Mus Do Sheòl Sinn (CLÀR – Ùr-sgeul, 2003, 384 pages)
 • Caimbeul, Aonghas Pàdraig: An Taigh-Samhraidh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2007, 238 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Cluicheadairean (Acair – Aiteal, 2013, 218 pages)
 • Chaimbeul, Catrìona Lexy: Samhraidhean Dìomhair (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 172 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Deireadh an Fhoghair (U&R Chambers, 1979, 116 pages)
 • Caimbeul, Tormod: An Druim Bho Thuath (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 184 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Shrapnel (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 175 pages)
 • Dòmhnallach, Tormod Caimbeul: An Sgàineadh (Acair, 1993, 115 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An t-Adhar Ameireaganach (Club Leabhar, 1973, 68 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An t-Aonaran (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 80 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Am Miseanaraidh (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 68 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Air a Thòir (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 360 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Gymnippers Diciadain (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 350 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: An Latha as Fhaide (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 316 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Cùmhnantan (Clò Loch Abair, 1996, 127 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Dacha Mo Ghaoil (CLÀR – Ùr-sgeul, 2005, 124 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Keino (Clò Loch Abair, 1998, 126 pages)
 • MacGill-Eain, Tormod: Slaightearan (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 125 pages)
 • MacLeòid, Iain F.: Ìmpireachd (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 172 pages)
 • NicDhòmhnaill, Màiri Anna: Cleas Sgàthain (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 174 pages)
 • NicGumaraid, Màiri: Clann Iseabail (Acair, 1993, 94 pages)
 • NicLeòid, Norma: Dìleas Donn (CLÀR – Ùr-sguel, 2006, 157 pages)
 • NicLeòid, Norma: Suthainn Sìor (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 174 pages)
 • NicLeòid, Norma: Taingeil Toilichte (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 182 pages)

science fiction 

 • Armstrong, Tim: Air Cuan Dubh Drilseach (CLÀR, 2013, 223 pages)

short stories 

 • Brownlie, Niall M.: Càth anns a’ Ghaoith (CLÀR, 2013, 164 pages)
 • Caimbeul, Tormod: Hostail, agus sgeulachdan eile (Roinn Foghlaim Comhairle nan Eilean, 1992, 91 pages)
 • Caimbeul, Tormod: An Naidheachd Bhon Taigh (Cànan, 1994, 138 pages)
 • Dòmhnallach, Dòmhnall Alasdair: Sgeulachdan Dhòmhnaill Alasdair (Acair, 2007, 126 pages)
 • Lamont, Donald (ed. Thomas M. Murchison): The Prose Writings of Donald Lamont, 1874-1958 (Scottish Gaelic Texts Society, 1960, 212 pages)
 • Lang, Alison: Cainnt na Caileige Caillte (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 203 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Bùrn is Aran (Gairm, 1974, 60 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: An Dubh is an Gorm (Oilthigh Obar Dheathain, 1963, 106 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Na Guthan (Gairm, 1991, 88 pages)
 • Mac a’ Ghobhainn, Iain: Maighstirean is Ministearan (Club Leabhar, 1970, 92 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Ath-Aithne (CLÀR – Ùr-sgeul, 2003, 234 pages)
 • Mac an t-Saoir, Màrtainn: Cala Bentia ’s a Bheannachdan (Acair – Aiteal, 2014, 206 pages)
 • MacAonghais, Alasdair: Tron Bhogha-Froise: Sgeulachdan is Bàrdachd (Cànan, 1999, 99 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: A’ Leth Eile (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1971, 115 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: Mar Sgeul a dh’Innseas Neach (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1971, 100 pages)
 • MacCoinnich, Cailein T.: Oirthir Tìm (Gairm, 1969, 176 pages)
 • MacGilliosa, Donnchadh: Màiri Dhall agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2013, 246 pages)
 • MacGilliosa, Donnchadh: Tocasaid ’Ain Tuirc (CLÀR – Ùr-sgeul, 2004, 138 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Camhanaich (Buidheann-foillseachaidh nan Eilean an Iar, 1982, 72 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Caogad san Fhàsach (Acair – Aiteal, 2014, 348 pages)
 • MacÌomhair, Dòmhnall Iain: Grian is Uisge (Gairm, 1991, 66 pages)
 • MacLeòid, Calum Iain M.: Sgial is Eachdraidh (Gairm, 1977, 141 pages)
 • MacLeòid, Fionnlagh: Dìomhanas (CLÀR – Ùr-sgeul, 2008, 200 pages)
 • MacLeòid, Iain: Sràidean is Sléibhtean (Gairm, 1971, 70 pages)
 • MacLeòid, Tearlach: ’S fheàirrde duine gàire (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1978, 61 pages
 • MacRath, Torcuil: An Cearcall (Acair, 2002, 64 pages)
 • Moireach, Iain: An Aghaidh Choimheach (Gairm, 1993, 122 pages)
 • NicGill-Eathain, Màiri M.: Lus-Chrun à Griomasaigh (Club Leabhar, 1970, 134 pages)
 • NicLeòid, Màiri E.: A’ Ghlainne, agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2010, 71 pages)
 • Watt, Eilidh: A’ Bhratach Dhealrach (Club Leabhar, 1972, 127 pages)
 • Watt, Eilidh: Gun Fhois (Macdonald Publishers, 1987, 112 pages)
 • Watt, Eilidh: Latha a’ Choin Duibh, agus Ipilidh (Club Leabhar, 1972, 47 pages)
 • various authors: Amannan: Sgialachdan Goirid (U&R Chambers, 1979, 105 pages)
 • various authors: Briseadh na Cloiche, agus sgeulachdan eile (Roinn nan Cànan Ceilteach Oilthigh Ghlaschu, 1970, 81 pages)
 • various authors: Cha sgeul rùin e (Acair, 1995, 109 pages)
 • various authors: An Claigeann aig Damien Hirst, agus Sgeulachdan Eile (CLÀR – Ùr-sgeul, 2009, 254 pages)
 • various authors: Dorcha Tro Ghlainne (Gairm, 1970, 150 pages)
 • various authors: Eadar Peann is Pàipear (Gairm, 1985, 228 pages)
 • various authors: Lasair Litreachais – Mòd 2013 (An Comunn Gàidhealach / Comhairle nan Leabhraichean, 2013, 48 pages)
 • various authors: Mealladh: Sgeulachdan Goirid Ùra (Stòrlann, 2013, 145 pages)
 • various authors: Mu’n Cuairt an Cagailte (Club Leabhar, 1972, 98 pages)
 • various authors: Saorsa (CLÀR – Ùr-sgeul, 2011, 151 pages)

translations 

 • Breslin, Theresa (tr. Mairead Ghreumach): Ceasaidh (Acair, 1996, 169 pages)
 • Breslin, Theresa (tr. Maletta NicPhàil): Ceasaidh: A’ Tighinn Dhachaigh (Acair, 1997, 207 pages)
 • Cann, Kate (tr. Beathag Mhoireasdan): A’ Chaileag Starraig (Stòrlann, 2007, 152 pages)
 • Carroll, Lewis (tr. Moray Watson): Eachdraidh Ealasaid ann an Tìr nan Iongantas (Evertype, 2012, 141 pages)
 • Gray, Keith and Alan Gibbons (tr. Beathag Mhoireasdan): Mus Tig an Oidhche / Cridhe Dorch an t-Samhraidh (Stòrlann, 2009, 64 and 56 pages)
 • MacGilleathain, Ailean Caimbeul (tr. Pòl MacAonghais): Teine Ceann Foid (Gairm, 1967, 110 pages)
 • Ní Dhuibhne, Éilís (tr. Beathag Mhoireasdan): Ùpraid (CLÀR – Ùr-sgeul, 2006, 152 pages)
 • Ó Laighléis, Ré (tr. Beathag Mhoireasdan): Ecstasy, agus sgeulachdan eile (CLÀR, 2004, 126 pages)
 • Ó Laighléis, Ré (tr. Beathag Mhoireasdan): Punk, agus sgeulachdan eile (Leabhraichean Beaga, 2006, 104 pages)
 • Rankin, Ian (tr. Tormod MacGill-Eain): Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus (Grace Note Publications, 2014, 201 pages)
 • Sharp, Rebecca Joy (tr. Gillebrìde Mac’Ille-Mhaoil): Forcan Beaga (Souterrain Private Press, 2012, 179 pages)
 • Stevenson, Robert Louis (tr. Eòin and Dòmhnall MacFhionghain): Eilean an Ionmhais (Sìol Cultural Enterprises, 2010, 264 pages)
 • Turnbull, Ann (tr. Murchadh MacLeòid): Rùm do Choigreach (Acair, 1998, 84 pages)
 • various authors (tr. Calum Greum and Donnchadh MacGilliosa): Thall ’s A-Bhos (Gairm, 1991, 89 pages)
FĀTH-FĪTH: Celtic Shapeshifting and Invisibility

“‘FĀTH-FĪTH’ and 'fīth-fāth’ are interchangeable terms and indiscriminately used. They are applied to the occult power which rendered a person invisible to mortal eyes and which transformed one object into another. Men and women were made invisible, or men were transformed into horses, bulls, or stags, while women were transformed into cats, hares, or hinds. These transmutations were sometimes voluntary, sometimes involuntary. The 'fīth-fāth’ was especially serviceable to hunters, warriors, and travellers, rendering them invisible or unrecognisable to enemies and to animals.

Fionn had a fairy sweetheart, a daughter of the people of the mounds, but Fionn forsook her and married a daughter of the sons of men. The fairy was angry at the slight put upon her, and she placed the wife of Fionn under the 'fīth-fāth’ spell in the form of a hind of the hill. The wife of Fionn bore a son in the island of Sanndraigh in Loch-nan-ceall in Arasaig. The mother possessed so much of the nature of the hind that she licked the temple of the child when he was born, but she possessed so much of the nature of the woman that she only gave one lick. But hair like the hair of a fawn grew on the part of the temple of the child which the tongue of the hind-mother had touched. And because of this patch of fawn’s hair on his temple the child was called 'Oisein,’ the fawn. While still a boy Ossian followed Fionn and the Feinne to the hunting-hill to chase the mountain deer. In the midst of the chase a magic mist darker than night came down upon the hunters, blinding them from one another and from their surroundings–no one knew where was another or where he was himself. Hunt-wandering came over Ossian, and he wandered wearily alone, and at last found himself in a deep green glen surrounded by high blue hills. As he walked along he saw a timid hind browsing in a green corrie before him. And Ossian thought to himself that he had never seen a creature so lovely as this timid hind, and he stood gazing upon her with joy. But the spirit of the hunt was strong upon Ossian, and the blood of the hunter was hot in his veins, and he drew his spear to throw it at the hind. The hind turned and looked at Ossian and gazed upon him with her full wistful grey eyes, more lovely and alluring than the blue eyes of love. 'Do not hurt me, Ossian,’ said the hind; 'I am thy mother under the "fīth-fāth,” in the form of a hind abroad and in the form of a woman at home. Thou art hungry and thirsty and weary. Come thou home with me, thou fawn of my heart.’ And Ossian accompanied the hind step by step till they reached a rock in the base of the hill. The hind opened a leaf in a door in the rock where no door seemed to be, and she went in, and Ossian went in after her. She closed the door-leaf in the rock and there was no appearance of a door. And the graceful hind became transformed into a beautiful woman, like the lovely woman of the green kirtle and the locks of gold. There was light in the bower in the bosom of the ben like the light of 'trath-nona la leth an t-samhraidh’–noontide on midsummer day. Nor was it the light of the sun, nor was it the light of the moon, nor was it the light of the star of guidance. His mother prepared food and drink and music for Ossian. And she placed food in a place of eating for him, and she placed drink in a place of drinking for him, and she placed music in a place of hearing for him. Ossian took of the food and of the drink and of the music till he was full satisfied–his seven full satiations. After feasting, Ossian said to his mother, 'I am going, mother, to see what Fionn and the Feinne are doing in the hunting-hill.’ And his mother placed her arm around his neck and kissed Ossian with the three kisses of a mother, and then she opened the door-leaf in the door of the bower and allowed him out. When she closed it there was no appearance of a door in the rock. Ossian had been feasting on food and drink and music in the bower with his mother for the space of three days, as he thought, but he had been in the bower for the space of three years instead. And he made a song, the first song he made, warning his mother against the men and the hounds of the Feinne.

In his Leabhar Na Feinne Iain Campbell of Islay says that he had received fourteen versions of this song of Ossian. Six of these had been sent to him by the present writer. One of these versions was obtained from Oirig Nic Iain–Effric or Effie Mac Iain–lineally descended, she said, from Alexander Mac Iain, chief of the massacred Macdonalds of Glencoe. Effric Mac Iain was not tall, but she was very beautiful, intelligent, and pleasant. I obtained a silver brooch from her which, she said, had come down like herself through the generations from the massacred chief of Glencoe. The brooch is circular and beautifully chased, though much worn.

‘SANAS OISEIN D’A MHATHAIR

[or]

OSSIAN’S WARNING TO HIS MOTHER

IF thou be my mother and thou a deer,
Arise ere the sun arises on thee.

If thou be my mother and thou a deer,
Travel the hills ere the heat of the hunt.

If thou be my mother and thou a deer,
Beware thou the men of the Feinne.

If thou be my mother and thou a deer,
Beware thou the hounds of the Feinne.

If thou shouldst go to hurtful corries,
Beware thou the deeds of the hounds,

Hounds of uproar and hounds of rage,
And they in battle-fury before thee.

Avoid 'Caoilte,’ avoid 'Luath,
Avoid black 'Bruchag’ of the banks,

Avoid the bitch of the black tail,
'Bran’ son of 'Buidheag,’ foe of deer,

And little 'Geolaidh’ keen of stags.
Shouldst thou go to low glens,

Beware thou of the 'Baoisge’ Clan,
The 'Baoisge’ Clan and their hounds,

Twelve hundred of numbered men,
His own blade in each hero’s hand,

His own hound after each man,
And they on the thong of 'Lide’ son of 'Liannan,’

And a little manikin in shade of a rock,
While twelve dogs he has on leash,

And he fears the hunt will not come to him.
Shouldst thou go to the great bens,

Beware thou of the 'Morni’ Clan,
The 'Morni’ Clan and their hounds,

Twelve hundred of numbered men,
His own blade in each hero’s hand.

Shouldst thou go to the high bens,
Beware thou of the 'Gaisge’ Clan,

The 'Gaisge’ Clan and their hounds,
Twelve hundred of numbered men,

His own blade in each hero’s hand.
Shouldst thou go to the haze-land forest,

Beware thou of the 'Frithir’ Clan,
The 'Frithir’ Clan and their hounds,

Twelve hundred of numbered men,
His own blade in each hero’s hand.“

The Charm:

 

"FATH fith
Ni mi ort,
Le Muire na frithe,
Le Bride na brot,
Bho chire, bho ruta,
Bho mhise, bho bhoc,
Bho shionn, ’s bho mhac-tire,
Bho chrain, ’s bho thorc,
Bho chu, ’s bho chat,
Bho mhaghan masaich,
Bho chu fasaich,
Bho scan foirir,
Bho bho, bho mharc,
Bho tharbh, bho earc,
Bho mhurn, bho mhac,
Bho iantaidh an adhar,
Bho shnagaidh na talmha,
Bho iasgaidh na mara,
’S bho shiantaidh na gailbhe.”

“FATH fith
Will I make on thee,
By Mary of the augury,
By Bride of the corslet,
From sheep, from ram,
From goat, from buck,
From fox, from wolf,
From sow, from boar,
From dog, from cat,
From hipped-bear,
From wilderness-dog,
From watchful 'scan,’
From cow, from horse,
From bull, from heifer,
From daughter, from son,
From the birds of the air,
From the creeping things of the earth,
From the fishes of the sea,
From the imps of the storm.”

– From The Carmina Gadelica V.II by Alexander Carmichael