s.d

Atatürk Olmasaydı....

Atatürk olmasaydı, Fransızlar Antep'ten sonra ülkenin bütününü işgal eder, kadınların örtüsünü başından çeken askerlerin baskısı altında kalırdık. Başı örtülü kızlar okullarda okuyamaz ve başörtülü memur olunamazdı. Annesi ve karısı örtülü diye, namaz kılıyor diye subaylar ordudan atılırdı.

Atatürk olmasaydı, İtalyanlar bir yolunu bulup geçmişimizle bağımızı koparmak için harf devrimi yapar. Mesela yeryüzünün en değerli kütüphanelerinden Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki el yazma eserleri en az 90 yıl sustururdu. Bununla da yetinmez, Müslümanların halifesini aşağılayarak yurtdışına sürerdi.

Atatürk olmasaydı, İngilizler Kastamonu'ya aniden çıkarma yapar. Churchill herkesi şapka giymeye zorlardı. Şapka giymeyi reddeden vatandaşları için seyyar mahkemeler kurar, seri idamlar yaptırırdı. Hatta şapka kanuna karşı çıkıyor diye iki önemli şehri Rize'yi ve Trabzon'u denizden bombalatırdı.

Atatürk olmasaydı, Amerikalılar ülkenin yönetimini ele geçirir. Seçilmiş ilk meclisi zorla dağıtır. Ali Şükrü gibi vatansever düşünürleri öldürtür. Kendi keyiflerine göre kurdukları meclis sayesinde, ülkeyi en az 30 yıl tek parti ile yönetirlerdi. Kendi adamları dışında kimseye oy hakkı vermezler, seçilme hakkı tanımazlardı.

Atatürk olmasaydı, Hitler ülkeyi işgal eder. Türk ırkını üstün ırk ilan eder, Kürtleri, Rumları ve Ermenileri aşağı ırk sayar. "Türkiye Türklerindir” dedikten sonra kendilerini Türk saymayanları Anadolu'dan sürerdi. Hitler bununla da yetinmez, Dersim'de sırf Kürt diye çoluk çocuk, kadın erkek on binlerce savunmasızı bombalarla imha ederdi.

Atatürk olmasaydı, Ruslar Anadolu'yu ele geçirir, camileri ahır yapardı. Medreseleri kapatırdı. Devrin en önemli düşünce odakları olan tekke ve zaviyeleri yasaklardı. Ezanı susturur, yerine anlamsız gürültüler koyardı.

Atatürk olmasaydı, İstanbul Yunanlılara kalırdı. Yunanlılar Fatih Sultan Mehmed'den Bizans'ın intikamını almak için Ayasofya Camiini müzeye çevirirdi.

Neyse ki Atatürk geldi de…”

I was the fool

He endeared himself to me forever the first night we met, when I was getting frustrated with my life and could not find the words to tell him I loved him, he put his hand on my arm and said, “Jose, you know I will never leave you. I’m not like everyone else.” But the day he left was the day I figured that I should not have believed the sweet words that spilled from his mouth.

Acid laced fingertips.

Who knew even your fingertips
could make my voice shake.
And the way you look at her could make my
fucking blood vessels explode.

Even the way your pupils dilate,
fill me with fresh daisies i gave to my mother when i was seventeen.
She still tells me how beautiful they looked even after they died.

I remember the first time i felt this hateful admiration for you.
We were in your car,
speeding around corners while you held my hand in the spaces between changing gears.

Your fingers between mine felt like a rosebush pressing into my hands, creating wonderful wounds so deep,
yet i couldn’t help but hope they scarred for a memory.


I now cringe at that,
as i was just your appendix filling a void until she loved you back,
yet i never had the right to explode.

Please just promise me, that you never cared about me.
Because i might just have to pour acid over your fingers,

if you lie once more.

S.D

youtube

I’m the world new order!

The Ephemerality of Happiness

Bear with me for a moment as I explain to you the theory I call “The Ephemerality of Happiness.” This hypothesis, attempts to explain how the disjunction between the emotions we feel and the ones we attempt to create can lead to damaging consequences.

Emotions, simplified to latent terms are a state of feeling. When we are feeling joy due to either internal or external forces we describe this emotion as happiness. Emotions are, however, inherently fleeting. Therefore we cannot hold on to emotions once the “state” of feeling has passed. Instead, we must have the emotional maturity and willingness to allow such feelings to come and go.

We, as human beings, however, are in a constant struggle to be happy or joyful all the time. Instead of allowing ourselves to feel the full range of emotions (joy, anger, sadness, etc.) We try to maintain, and create the positive emotions and erase or bury the negative ones. In doing so we have established an impossible criteria for ourselves and have ultimately set ourselves up for disappointment, sadness, and anger. Ironically, these emotions were the very emotions we were trying to escape in the first place.

In order to become emotionally healthier, happier human beings we have to learn to allow ourselves to feel both positive and negative emotions without rewarding or punishing ourselves for each feeling. Instead, we must look at both our happy and sad times as states of being. Once we understand that each emotion we feel plays a role, and has a service to our well-being we will become more willing to allow each emotion to come and go. So, the next time you are upset, let yourself be upset for a little while, don’t try to “fix” it immediately, instead understand why your upset and learn from your emotions. By doing so, you will feel more at peace with yourself and others around you.