rugos

Somali Astronomical/Astrological terms

Astronomy/Astrology;
Space = Fagaagga
Space and Time = Fagaagga iyo Semen
Solar System = Iskujoogga qorraxda
The Solar System = Isku-joog qorraxeed
Galaxies = Diillimo-caanoodyo


Planets = Meerayaasha
Planet = Meere
Planet = Malluug

The Sun = Qorraxda
Moon = Dayax
Mercury = Dusaa
Venus = Waxaraxirta(Sugra) ama Bakool
Earth = Dhulka
Mars = Farraare
Jupiter = Cirjeex
Saturn = Raage
Uranus = Uraano
Neptune = Docay

Saturn rings = Garaangaraha Raage ama Saxal
Dwarf planet = meere-cillin ah
Nebulae = Ciiryamada xiddigaha
Crab Nebula = Ciiryaamada
Super Nova = Xiddig dhimanaaya


Asteroids = Dhadhaabyo
Comets = Dibdheeryo
Meteorider = Burburka jibinta ama xiddigaha ridma
Meteor = Jibin
Meteorites = cir-kasoo-dhac ama shiidmadoobe

Light Year = If-sanadeed
Black holes = Dalool-madowbaha
Open Universe = Koonka Furan
Closed Universe = Koonka Xiran
Expanding Universe = isbaahidda Koonka
Light = ifka
Speed of Light = Xawliga ifka
Cosmos = Koonka
Color Spectrum = shucaaca ilayska-ifka

Lunar Eclipse = Dayax-madoobaad
Solar Eclipse = Qorrax-madoobaad
Calendar = Shintiris-sanadeedka
Leap Year = Sanad shindhalad ah

Astronomy = Xiddiga'aqoonta
Astronomers = ogaalyahannada xiddigo-aqoonta
Satellite = Dayaxgacmeed
Navigation Satellites = Hagidda dayaxgacmeedyada
Space Exploration = Sahminta fagaagga sare adduunka
Earth-based observatories = Rugaha kuurgalka fagaagga dhulkaku Saldhigan
Research Centres = Rugo cilmibaaris
Spacecraft = Gaadiidka Cir-maaxidda
Spaceships = Maraakiibta cir-maaxidda
Robot Vehicle = Alaadaha dadoobisan
Telescope = Doorbin
Mirror = Biladdaye
Lenses = Quraarada cadaska
Zoom = Waxweyneynta
Observatories = Rugo-kuurgal


Spherical = Ugxan
Rotation = meerwareeg
Rotate = udub-wareeg
North Pole = Qudbiga waqooyi
South Pole = Qudbiga konfur
Northern Lights = Wirwirka Qudbiga woqoyi
Southern Lights = Wirwirka Qudbiga koofureede
Equator = dhulbaraha

Core = Bu’
Inner core = Bu’da gudo-xigeenka
Sulfuric Acid = aashitada kibriidka
Greenhouse effect = kulaylkaydinta

Astronomical unit = Halbeegga xiddigaha
Diameter = Dhexroorka
Formula = Hab-xisaabeed

Particles = bitaanbitooyin
Anti-Particles = lidka-bitaanbitooyinka
Particles = iniino
Nuclear reaction = iskushubmidda bu'aha
Magnetic Field = Birlabta
Charge electricity = Cabbeynta Shixnadaha Jacda

Gravitational Forces = cuf-isjiidashada ama xoogga-jiiddada
Gravity = Cuf-jiiddada
Circuit: Mareegta
Current= Qulqulka
Forces = Xoogag
Earth’s gravity = Xoogga-jiiddada dhulka

Inertia Law = Xogta qaynuunka nuuxsi wax-negaadsan
Acceleration = Xowli
Response Act = Qaynuunka falka iyo falcelinta
Theory of Relativity = Fikriga isudhiganka
Quantum Theory = Fikriga imisada ama meeqada
Mass = Jir
Energy = Tabarta
Relative = Hadba Rogmada
Electromagnetic wavelengths = Dhererka hirarka ku danabeysan birlabta

Pyramids = Taallo-tiirriyaadyo
Zodiac = Cutubka Meecaad
Constellations = Cutubyada xiddigaha


Aries = laxo
Scorpion =daba-alleele ama dib-qallooc
Cancer = naaf
Gemeni = mataanaha
Virgo = afaggaal
Sagittarius = dameerajoogeen
Pleiades =Urur
Leo = Libaax


Capacitor = Madhxiye
Resistor = Caabiye
Diode = Laba Qotinle
Transformer = Dooriye
Socod Karaarsan = Accelerated Motion
Samaan = Time
Barobax = Displacement
Fogaan = Distance
Karaar = Acceleration
Keynaan = Velocity
Xawaare = Speed
Celcelis = Average
Socod Winiin = Circular Motion
Barobax –xagleed = Angular Displacement
Gacan = Radius
Karaar –xagleed = Angular Acceleration
Keynaan –xagleed = Angular Velocity
Xoog = Force
Culeys = Weight
Xoog –cuf –isjiidad = Gravitational Force
Xoog –dilaac = Shear Force
Xoog –giigsan = Tensile Force (tension)
Xoog –islis = Frictional Force
Xoog –ligan = Normal Force
Xoog –taab = Tangential Force
Xoog –urrur = Compressive Force (compression)
Xoog –xudumeed = Centripetal Force
Weheliyaha isliska = Coefficient of Friction
Daafad = Momentum
Daafad –xagleed = Angular Momentum
Gujo = Impulse
Gujo –xagleed = Angular impulse
Kalka = Period
Maroojin = Moment
Maroojinta Wahsiga = Moment of inertia (Angular mass)
Walhade = Pendulum
Tamar = Energy
Hawl = Work
Awood = Power
Tamar-keyd = Potential Energy
Tamar-socod = Kinetic Energy


Speed = Xawaare
Velocity = Kaynaan
Acceleration = Karaar (I think this is more appropriate than xowli and this is how i remember it from Fiisigiska)
Deceleration = Karaar-jab


Average Velocity: Kaynaan Celcelis
Momentum: Daabadayn
Diffusion: Saydhin
Capacitor: Madhxinta
Capacitance Capacitor: Madhxinta madhxiye
Radio Activity: Kaah
Infrared: Casaan Dhiimeed
Decay: Qudhmis
Decay series: Qudhmis isdaba Joog
Resistance: Iska caabin
Concave Mirror: Bikaaco Golxeed
Convex Mirror: Bikaaco Tuureed
Virtual Image: Humaag Beeneed
Real Image: Humaag runeed
Displace Ment: Baro bixin
Noble gases: Hawooyinka Wahsada
Vector: Leeb
Hir = Wave
Daryan = Echo
Itaal = Intensity
Tooxda maqalka = Range of audibility
Danan = Pitch
Isku duba-dhac = Resonance
Ileys = Light
Noqod = Reflection
Daahfurran/gudbiye = Transparent
Falaar abaareed = Incident ray
Golxo = Concave
Tuur = Convex
Xagasha qiirqiirka = Critical angle

Xisaab - Maths

Tiro = Number
Tiro tirsiimo = Natural number
Tiro idil = Whole number
Abyoone = Integer
Jajab/Tiro lakab = Rational number
Mutaxan = Prime
Farac = Composite
Tiro maangal ah = Real number
Tiro maangad ah = Imaginary number
Tiro kakan = Complex number
Wadar = Sum
Faraq = difference
Taran = Product
Qeyb = Quotient
Urur = Set
Hormo-urur = Subset
Hormo-urur quman = Proper subset
Dhextaal = Intersection
Isutag = Union
Duleedin = Complement
Aljebro = Algebra
Doorsoome = Variable
Tibix = Term
Hawraar = Expression
Tibxaale = Polynomial
Heer = Degree
Hawraar lakab = Rational expression
Isirayn = Factorization
Isir = Factor
Isle’eg = Equation
Isle’eg toosan = Linear equation
Isle’eg wadajira = Simultaneous equation
Sunsun = Sequence
Dareerimo = Series
Faansaar = Function
Wanqar = Symmetry
Tikraar = Intercept
Made = Asymptote
Tiirada = Slope
Weydaar = Inverse
Qiime sugan = Absolute value
Xididshe = Radical
Saabley = Quadratic equation


Joomitiri - Geometry

Bar = Point
Xariiq = Line
Xagal = Angle
Fool = Bearing
Barbaro = Parallel
Qoton = Perpendicular
Sallax = Plane
Goobo = Circle
Gacan = Radius
Dhexroor/Dhexfur = Diameter
Qaanso = Arc
Fatuuq = Sector
Labojibaarane = Square
Dhinac = Side
Laydi = Rectangle
Joog = Length
Balac = Width
Saddex-xagal = Triangle
Sal = base
Dherer = Height
Gundho = Centroid
Barbaroole = Parallelogram
Koor = Trapezoid
Qardhaas = Rhombus
Gunbur = Pyramid
Toobin = Cone
Dhululubo = Cylinder
Gabal Toobineed = Conic section
Goobo = Circle
Saab = Parabola
Gees = Vertex
Jeedshe = Directrix
Kulmis = Focus
Qabaal = Ellipse
Kulmisyo = Foci
Dhidib weyne = Major axis
Dhidib yare = Minor axis
Labosaab = Hyperbola
Dhidib-wadaaje = Transverse axis
Dhidib-xisti = Conjugate axis
Taxaneyaal = Matrices
Taxane = Matrix
Jiiftax = Row
Joogtax = Colunm
Suge = Determinant
Leeb = Vector
Itimaal = Probability
Abnaqan = Factorial
Raaboqaad = Permutation
Racayn = Combination
Waqdhac = Event
Xigidda = Differentiation
Xad = Limit
Xigsin = Derivative
Lid-xigsin = antiderivative
Abyan = Integration
Abyane huban = Definite integral

2

‘’Which African writers have influenced you besides Chinua Achebe?’’

I pondered this question for a while before I thought of making a list of  writers who equally influenced my hunger for African history… my history. After scouring my memory and the internet, I have made my list of favourite East African Literary figures/Writers. Most of these novels, plays and Poetry are reminiscent of my high school literature curriculum. Others are just out of curiosity for fellow East African literary voices that I want to hear. I have compiled a list of authors from Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda and Burundi hoping that you share the same hunger to read as I do. This list does not even attempt to exhaust the East African writers that you may know of but hey, it is a start.

1. Song of Ocol ; a poem that expresses Ocol’s, (an African man) disgust for African ways and the destructive force of his self-hatred - Okot P’Bitek (Uganda)

2. Song of Lawino: a poem dealing with the tribulations of a rural African wife whose husband has taken up urban life and wishes everything to be westernised - Okot P’Bitek (Uganda)

3.The Burdens: a play that reflects the socio-political atmosphere in Uganda post independence -  Ruganda John (Uganda)

4. The River Between (1965): tells a story about the struggle of a young leader ‘Waiyaki’ to unite the two villages of Kameno and Makuyu through sacrifice and pain - Ngugi Wa Thiongo’o (Kenya)

5. Admiring Silence: A man escapes from his native Zanzibar to England. His furtive departure makes it unlikely that he will ever return, but he and his family agree a bright future lies ahead. He meets an English woman and they build a life together  - Abdulrazak Gurnah (Tanzania)

6. Two in One; a barren lady kidnaps three babies but the scam falls through a few decades after because one of the children is recognized later in life - Mwangi Gicheru (Kenya)

7. The promised Land: A young farmer and his wife who have migrated to Tanzania from Kenya become embroiled in issues of personal jealousy and materialism, and a melodramatic tale of tribal hatreds ensues.  - Grace Ogot (Kenya)

8. The Floods - Ruganda John (Uganda)

9. Paradise: Is a tragic love story about an African boy coming of age and a tale of the corruption of traditional African patterns by European colonialism  - Abdulrazak Gurnah (Tanzania)

10. I will Marry When I want (1977) : A peasant farmer and his wife are tricked into mortgaging their home and plot of land to finance a ‘’proper Christian Wedding.’’ This was a very powerful play of that time which according to some historians, attributed to Ngugi’s detention without trial. - Ngugi Wa Thiongo’o (Kenya)

11. The Ethnic Trap/Le Piege ethnique (1999): A study of ethnic polemics  - Benjamin Sehene (Rwanda)

12. Across The Bridge (1979): When Kihuthu’s daughter Caroline falls in love with Chuma and becomes pregnant with his child, she disgraces her family, who feel especially humiliated by Chuma’s lowly status as a mere houseboy. -    Mwangi Gicheru (Kenya)

13. Weep Not Child; Portrays the Mau Mau uprising and bewildering dispossession of ancestral land from the Natives.This book was the first novel to be published by an East African in 1964. He wrote this book when he was still a student at Makerere University -Ngugi Wa Thiongo’o

14. La Fue Sous La Soutane/Fire Under the Cassock (2005): a historical novel focusing on the true story of a Hutu Catholic Priest, Father Stanislas, who offered protection to Tutsi refugees in his church before sexually exploiting the women and participating in massacres . - Benjamin Sehene (Rwanda)

15. The Strange Bride (1983) an interpretation of a Luo myth - **Grace Ogot (Kenya)

16. White Teeth/Lak Tar - Tells the struggles of a poor young man, Okeca Ladwong who is forced to leave his village to find bride price that will enable him to get married. - Okot P’ Bitek (Uganda)

17. Silent Empowerment Of The Compatriots: is a powerful historical novel which forces us to re- think the whole notion of independence and the construction of a new society. - Gabriel Ruhumbika (Tanzania)

18. The Graduate: a novel set in post independent Kenya tackling the theme of corruption. How can the new government reorganize the system to benefit its own citizens?  - Grace Ogot (Kenya)

** Grace Ogot was the first female East African to be published.

19: Princess de Rugo - an autobiography of Esther Kamatari who fled to exile in Paris after the assassination of her father.- Esther Kamatari (Burundi)

  • Rukigos: If Ichihime happened it would be totally ooc and proof that Kubo has sold out!
  • Rukigos: (reduce Rukia to a blushing, passive little tsudere in fanon)
  • Rukigos: (make Ichigo out to be an idiot who can't go to the toilet without his precious waifu)
  • Rukigos: (Claim that Orihime, who has literally never done a single thing out of spite or malice to be a selfish nympho)
  • Rukigos: (Completely ignore the "stars and the stray dog" flashback as well as all of Renji's character development and reduce him to being a misogynistic, self-entitled, "nice guy")
  • Rukigos: (want Ulquiorra to come back, despite it making no sense at this point in the manga because they think that he and Orihime are dying to kiss each other)
  • Rukigos: (try to prove that fillers are canon)

Can you IchiRukis/RUGOS just please SHUT UP!!!???  I am really irritated by the stupid posts complaining complaining complaining about Bleach’s ending and especially how terrible Orihime’s character is in making choices.  Especially that mizu.lily which according to her, she’s still young and inexperienced (inexperienced, my foot!)

Have you all ever looked at yourselves in the mirror and tell yourselves that your lives are already in pieces of shits and that YOU ALL HAVE NO RIGHT TO CRITICIZE KUBO TITE for creating a terrible Bleach ending masterpiece.  Time to come to a fricking reality THAT YOU GUYS CAN BE WRONG; I wanted to say ‘You guys can be stupid’, but hey let you guys yourselves realize it without me saying it.

Comparing Kubo Tite to Naruto’s Masashi Kishimoto ??  No you pieces of shit.  Kubo Tite never admitted that he didn’t know how to write romance, you pieces of shit.  It was reflected by the so called ROMANTIC POEMS THAT YOU GUYS STILL CLINGED ON AND STILL GLORIFIED AS ICHIRUKIS.  Why don’t you relinquished those IchiRuki titles away, since Kubo Tite already announced who really loves who??  Kubo Tite never admitted that he was at any moment indecisive who is going to be with who, he already know which pairings would it be.  That AUTHOR ALREADY SAID HE DREW ABARAI RENJI AFTER KUCHIKI RUKIA AND NOT KUCHIKI BYAKUYA AFTER KUCHIKI RUKIA.  AND HE SAID THAT ONLY AFTER HE REALIZED THAT RUKIA WAS NOT A PROPER PROTOGONIST, HE THEN CREATED KUROSAKI ICHIGO!!!

to put it simply…..while Kubo Tite was toying with Rukia’s character ….Renji’s character was created to pair up with Rukia, and not Ichigo’s.  Ichigo’s character was then paired up with Orihime.  You could see by the designs of all Ichigo’s other friends, Kubo Tite decided Orihime would be the one interacting with him in the pilot.


Time to admit you all guys are wrong in betting the wrong horse.  I mean, how wouldn’t you all not be wrong?  This is the faction who only emphasizes in manga panels and cover pictures and comparing to other mangas and other manga authors……Remember?  One even went to the extreme of drawing ‘VISION LINES’ and ‘How many MILIMETRES DILATED YOUR EYEBALLS ARE WHEN SEEING YOUR LOVER’  and my favourite…..ROMANTIC SHOUJO BUBBLES SCREEN.  And now…..oh, look, how SAD KUCHIKI RUKIA’S FACE IS IN HER WEDDING CLOTHES.

You all think it’s so cool to still criticize Kubo Tite now despite the fact that he admitted how hard it was to continue Bleach with all the sick body and with fans coming hounding him in twitter?  What’s wrong with Orihime working in a bakery shop after graduating despite being the smartest girl in the school?  Her aunty gave her the money to study.  Orihime shouldn’t be demanding her aunty to finance her to study the top course WHICH OF COURSE IS VERY EXPENSIVE.  Have you ever thought that maybe she rather stand on her own, live on her own without depending on others?  Isn’t that A VIRTUE EVERYBODY SHOULD BE ADMIRING?  THAT SHE’S NOT DEPENDING ON OTHER THINGS LIKE HER BODY BUT DEPENDS ON HARD WORK TO SURVIVE??

You guys have no right to come on Orihime hard.  Remember, Orihime didn’t confess to Ichigo.  Ichigo was the one who initiated the relationship, Renji gave him the balls to go for it.  Orihime almost kissed Ichigo but she didn’t, no?

Aren't we all jealous of the others?

I had an earlier conversation with one IchiRuki fan who had the opinion based on the Asian movies that parents would never call a girl his daughter unless they want her to be the wife of their son, and the conversation was screen-shot-ed by another ‘busybody’ IchiRuki fan who can’t keep her eyes and hands off me, despite her claims(that I’m a liar and I talk shit).  I’m kinda glad she did, I wanted to expound what I said to the first IchiRuki fan that it’s not something I need to bother myself with, had I been a IchiHime fan.   The animation kinda made it clear; there’s nothing to gloat at if a father like Isshin consider a girl as his daughter.

Manga:

The animation (it’s a bit more storyline based).

Nozomi, a mod soul girl gets to stay in Ichigo’s home after Ichigo told his family a poor 'pathetic homeless’ story.

But in regards to Inoue Orihime…..

See the difference??  Rukia and Nozomi get into the family because of their poor pathetic story used to get them a place to stay for the night.  Not because they were seen 'dating’ or be seen 'mushing mushing with the boy’.  Unlike Orihime; Yuzu and Karin ask Orihime if she can cook for the family again.  From most of the Asian stories that I watch, the 'daughter-in-law’ gets to be in the kitchen to cook meals for her husband family, she gets to take care of their family meals.  And when Isshin cuts in and says that  he will be fathers to them all of them, Ichigo straight attacks him with Orihime’s choconomiyaki, saying that he is a dirty(hentai) old man.  Why?  Why didn’t Ichigo attack Isshin earlier when Isshin equated having daughters like having harems and only now when Isshin happily includes Orihime as one of his daughters also?  Is there a possibility that Ichigo doesn’t like the idea Orihime being part of Isshin’s harem since she is adopted into Isshin’s family of daughters?

  • What Rangiku said: Ichigo is still a kid who can't stand up on his own, so right now that kid needs both you and Rukia. What's so bad about being jealous? That's a difficult thing to accept, let alone stop! Did you know? It would be so much easier to just run around and lash out at the enemy.But you're trying to fight it without running away. You're pretty cool Orihime.
  • What most Bleach Fans Heard: You and Rukia are equally important to Ichigo, Orihime. But it's ok to feel jealous because it's a normal human reaction! But instead of being angry at Rukia, like anybody else would, you're trying to deal with your feelings by yourself, without hurting anybody in the crossfire. And that is why you are a sweet, precious little cinnamon roll who must be protected!
  • What Rukigos heard: Bitch, do you honestly think that Ichigo will ever care about you? Don't try to steal Queen Rukia's bae, you filthy ho! Do you honestly think yo fanservice ass can ever compete with the Goddess? Get real, honey! Now forget this deluded fantasy that Ichigo would ever care about you and come out as a lesbian already so that Ichiruki can stand strong!
Your Brain Really Cannot Compute

I have a question to all those IchiRukis fans who think Bleach ending is horrible, since t had not ended with IchiRuki…..

Please tell me, if Kuchiki Rukia were elected as Gotei 13 Shinigami Captain Division 13th, CAN SHE STILL PLAY HOUSEWIFE HOUSEWIFE TO Kurosaki Ichigo ALL THE TIME ON PHYSICAL EARTH?

Have some respect to the girl character that you all claimed is your favourite girl.  It’s absolutely clear here that aside liking Renji very much as a man, she is highly ambitious and hardworking, wanting to prove others, her brother and her colleague that she’s on top because of her own hard work and power and not because her brother arranged it for her.  YOU WANT HER TO DROP EVERYTHING THAT SHE WORKED FOR ICHIGO’S DICK??

And don’t give me the crap about how Uryuu being a doctor is a bad Bleach ending.  Uryuu already knows now that his father cut his mother because he wanted to find ways to kill Yhwach.  Uryuu isn’t going to be in some other careers if he has the brains and the desires to be a doctor.

Chad is not supposed to be a boxing champion?  I hate to break your fantasy bubble but he was working inside a boxing ring studio during that 17 months Ichigo had no shinigami power.  Why was he working in a boxing studio??  I don’t know, was it because HE WANTED TO TRAIN TO BE STRONGER SO THAT HE CAN SUPPORT ICHIGO WHEN ICHIGO REGAINS HIS POWERS??


Yes, IchiRukis are really idiots because they use their hearts and not the brains.  Maybe their brains are really in their asses.