royalyard

Mamma ska läsa första boken med bara text, utan bilder, för mig. En så kallad inte-bilder-bok. Efter första kvällen av läsning frågar mamma;
tycker du att det är okej med boken även om det inte finns några bilder?
Tilda, 3 år, tittar på mamma och säger besviket; men mamma. Bilderna finns ju här - och pekar på huvudet.