royalgeographicalsociety

TOP OF THE WORLD

กลุ่มผู้บุกเบิกเทือกเขาเอเวอร์เรส Edmund Hillary และ Tenzing Norgay มีความพยายามมากมายที่เคยทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ก่อนที่พวกเขาจะสามารถพิชิตเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกนี้ได้ แต่ความพยายามเหล่านั้นกลับกลายเป็นรางวัลเมื่อเขาได้ไปในจุดที่สูงที่สุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 1953 การรู้ว่าพวกเขาล้มเหลวมาหลายครั้ง ก่อนที่จะได้มีโอกาสถ่ายรูปในคณะเดินทาง Royal Geographical Society นั้นช่างสะเทือนอารมณ์มาก ถ้ามองใกล้เข้าไป คุณจะเห็นความมุ่งมั่นบนใบหน้าของนักไต่เขาแต่ละคน ที่ต้องเจาะน้ำแข็งเข้าไปด้วยที่เจาะน้ำแข็ง หรือข้ามรอยแยกต่างๆ ด้วยบันได พร้อมรั้งกล้องถ่ายรูปไว้ที่หลังเหมือนกับเป็นของชิ้นเล็กๆ และพิจารณาจุดที่จะใช้เกาะของภูเขาขนาดใหญ่ที่หันหน้าออกมาทางตะวันตกเฉียงใต้ นี่คือวิสัยทัศน์ที่เป็นแรงบันดาลใจของ ‘สิ่งที่เป็นไปไม่ได้’ ในทางปฏิบัติ