ring seal

Έχω τρέλα με τον ουρανό.  
Έχει έναν μοναδικό τρόπο να συνδέει όλα τα χρώματα μαζί και να αναγκάζει το βλέμμα σου να χάνεται στο άπειρο.   
Δημιουργεί, εκατομμύρια σχέδια και σύμβολα με τα σύννεφα, όπου παίζουν με την φαντασία σου.  
Και αυτό που τον κάνει πιο ξεχωριστό είναι η σπάνια ικανότητα του να επιρρεαζει τη διάθεση σου.

Ναύπλοιο 
\4/ 

instagram
  • world_wildlifeMan-made snowbanks give Saimaa ringed seals, like this pup, a lifeline.
    With an estimated 360 individuals left in the wild, the Saimaa ringed seal is one of the rarest seals in the world. Found only in the Saimaa water system in Finland, the seals face increasingly low-snow winters due to climate change and this makes nesting more difficult. This year, the seals were struggling to find nests to give birth, so a group of volunteers, including WWF, went to work to create snow banks for them. Out of the 81 pups born months later, 90% were born in these man-made snowbanks.
3

The Saimaa ringed seal (Pusa hispida saimensis) is a subspecies of ringed seal (Pusa hispida). They are among the most endangered seals in the world, having a total population of only about 320 individuals. The only existing population of these seals is found in Lake Saimaa, Finland (hence the name).This seal, along with the Ladoga seal and the Baikal seal, is one of the few living freshwater seals.

Admiration || t.h

Summary: In which Tom can’t help but admire how beautiful you are, causing him to freeze up at the worst possible moment.

Words: 1659

Warnings: just fluff :)))

Comments: Welp, since you guys literally died because of “How to Break a Heart,” I thought I’d post some fluff today. Enjoy ;)

*******

He thinks you’re the most beautiful thing in the world.

He doesn’t care how many times he’s said it - though, you’re sure it’s more than necessary - as he has these hopes that you’ll see just how beautiful you are. It wasn’t a simple you’re absolutely stunning that left him satisfied - no.

That wasn’t enough to show your beauty.

He’s sure he’s seen all of you - every flaw hidden, every corner you’ve left unseen and every word you’ve never said - he knows you like the back of his hand, and he’d surely take any chance to treat you like some kind of queen. You weren’t perfect, he knew that much.

But you were as close to it as he could get.

It didn’t matter that you had a few flaws here and there - loose strings that were never attached, broken thoughts that were only trampled by demons - because who didn’t?

He saw you as you were and he knew it was okay to be imperfect.

But you always seemed to find a way to contradict his comments.

You’re beautiful.

Tom, you have to say that. You’re my boyfriend.

He doesn’t understand why you don’t see it. Why you’re so blinded by your insecurities that you can’t see the beauty behind them- the beauty behind you. You’re no work of art - maybe too frayed at the edges, too many broken pieces scattered across your skin - but you’re his entire world and he’d be sure to show you off as his own little masterpiece.

Sometimes he looks into your eyes - he’s said he could stare at them for days, but you’ve surely never given him enough time to prove it - and he’s not sure how he lucked out with you. There were so many people just waiting at the tip of your finger nails, but you chose the boy far beyond the line of available suitors. He knows he doesn’t deserve you, but he’s selfish and he needs you - he craves you - and he’d be a fool to let a miracle slip from his lips.

You’re the most beautiful, precious thing in his life and he’d spend forever to show you how much you’re worth.

~~

He remembers a time when you weren’t his first priority.

He’d walk about the streets, lips shadowing a soft smile as he walks a life that was so -

So dull.

He remembers when didn’t have much to look forward to when he’d open the door to his apartment. Shadows hiding the loneliness that was stuck behind the walls of his thoughts, darkness begging to come out of the cracks of his soul. He lived a life of never waiting - never wanting - for a girl to walk into his life.

He lead himself to believe he was content with his life.

The day to day routine of morning walks and silents evenings; always settling for what he could scavenge, never asking for more; living a life of mundane and never complaining once.

He lived a life of absolute solitude.

But when he met you - when his eyes met the brightness of yours, when his hand touched your skin for the first time - oh god, he knew he couldn’t go back to his old life.

Not when you were an adventure waiting to be lived.

He heard it in the way you spoke - You’re too normal for your own good, Tom - in the way your hands tugged his, eyes shadowing mischief in contrast to the face of an innocent girl. He heard everything you didn’t in between the words you never said. He learned to read you like his favourite book; something he couldn’t put down - something he could never get tired of.

But, like every star shining high above the sky, you were too far up for him to reach.

He had you under the weight of his arms, ears filling with the soothing sound of your soft rambles, hands intertwined as his lips are placed on yours.

But, at times - at times he never feels like he has you. Like he couldn’t say enough to show you that you were a star he couldn’t reach. That you were on more than a high on life - that you were life itself, years spent building up to what and who you were today.

In a way, he felt like he failed you.

He couldn’t help you see that the scars and scratches and bruises and imperfections scattered across your skin were beautiful. That you were amazing in your entirety even if pieces of you were missing and gosh, he wants to fill those gaps with his own imperfections just to show you you’re not the only one, you’re not the only one.

But no matter what he does, you can’t see, you won’t listen. He needs you to understand, he needs you to see you.

Not the someone you see in the mirror that you despise with every fibre of your being; no. The girl he sees, the girl he admires.

He needs you to see - he just doesn’t know how.

Not yet.

~~

He finally had his mind set.

It took him so long to finally bust up the courage, palms sweating as he looks at you through the window of your shared apartment, your smile reaching his as you let him in. He can’t reach your eyes, not when they would give everything away.

He’s a sweating mess at the sight of you, fumbling with his words as he tries to reach your eyes, “I-I missed you.”

He shakes his head at how lame he must sounds, but it’s the truth and he has no other way of saying it because in the those words alone, he says everything he’s been begging to while away. He’s a nervous wreck, but he finally realized this is what he needed to do to show you what you’re worth; what you were to him - what you are to him.

The small box weighs him down as it sits in his pocket.

A ring. Something to seal the love he gave you - savour the taste of your lips, the feeling of your body pressed against his as he holds you in his arms - I love you, I love you. It was a way to say everything he could never before, but now that it’s here - now that it’s staring him right in the face - he’s a flustered mess of scrambled sentences and broken thoughts and he just wants to get this right.

He doesn’t want to fail you, not anymore.

Carefully, he takes your hand in his, slowly leading you towards the dinner you so thankfully set up. He’s not sure what’s he’s going to say. Tom was never one to plan, but for this - for this he didn’t want to. He wanted the words to pour from his mouth, light banter until it finally came. Till he finally took you and made you his.

“You’re beautiful, you know that right?”

He decides the best way to start is to compliment you, teeth gnawing down on his lip as he awaits your answer.

“I… Thank you, Tom.” Your mouth holds a sweet smile, eyes meeting the ones of the boy across from you.

Suddenly, he loses his trail of thought, instead lost in the light of your eyes. He soon becomes a boy stuck in a maze he surely didn’t want to get found in, all words escaping his lips as silent fills the air around you both, neither of you knowing what to say, but enjoying the peace all the same.

“I have something to a-ask you…” He trails off, eyes flying to the floor.

He doesn’t know what he’s going to say.

He wishes it would all flow out, but with you, nothing was enough to say how much he loved you. His whole world was you, your happiness was taken as his own, the feeling of your touch on his skin sending electricity to run in his veins. He feels it in the way his stomach almost drops at your very presence, and he doesn’t understand what you do to him, but he knows it’s okay. Because everything from your touch to your words seep love and he’d be a fool to let such a beautiful dream slip from his fingertips.

He can’t lose you. Not when you don’t understand the depth of his love; the extremes he’d go through just for you.

He hopes with all of his heart you’d do the same.

“I… I’m not very good with words,” he starts, lips holding a crooked smile, “So I’m just going to start with this: You’re love to me. The definition, the image, the feeling of love and I can’t see anyone else being that. You’re it. You’re my world, and I know you don’t see how precious or beautiful you are to me, but I swear I will spend my whole life trying to help you to. Your insecurities are nothing but perfect imperfections that make up the girl I love and I just can’t see myself with anyone else. I just - I love you. Will you please do me the honour of becoming my w-wife?”

Silence.

He’s scared for a minute, mentally lecturing himself on what he had just done - that had to be the most awkward proposal in history - mind racing as the seconds go by. You don’t say anything, shocked as tears pour from your eyes. You don’t how to respond honestly, the only action being the nodding of your head as your arms wrap around neck. He’s taken aback at first, before he wraps his arms around your waist, pressing a small kiss to your hair.

“Thank you.” It’s the last thing he whispers before his lips are captured in yours

He didn’t care what happened after this moment; he just cared that you’d be there the whole way through.

Ye Magick Shoppe for 5E

By Dracomortua:

Your players’ ship arrives at the docks at last. They go up to the first stevedore or whombler they see and say: ‘Excuse me there, hard working fellow - but where is the local magic shop?’:

Suddenly this all takes a sharp turn and the DM goes 'Out Of Character’: “What? Magic shop?” You kindly explain that there isn’t such a thing. Says so right there in the DMG, see? It is impossible for one to exist in a 5e D&D world. Period.

Your sassy players do not give up. Someone points out such shops exist here in reality on Earth, despite having no provable magic. There are even different kinds (lots sell incense and religious stuff, some selling bits o’ stone, people may want to stare at your crystal balls and it just goes wild from there). They point out a variant human’s feat can give any commoner a bunch of cantrips and one first level spell. So why doesn’t anyone own anything enchanted?

This guide gives you RaW self-defense. You can have as many magic shops as you like without breaking any rules. The trick is to put items in them that are interesting, fun and even useful despite the fact that almost nothing is an uncommon or rare magic item.

Keep reading

10

Bearded Pinnipeds-Bearded Seal

The bearded seal (Erignathus barbatus), also called the square flipper seal, is a medium-sized pinniped that is found in and near to the Arctic Ocean. It gets its scientific name from two Greek words (eri and gnathos) that refer to its heavy jaw. The other part of its scientific name means bearded and refers to its most characteristic feature, the conspicuous and very abundant whiskers. When dry, these whiskers curl very elegantly, giving the bearded seal a “raffish” look.

Keep reading

Mrs. Seguin - Tyler Seguin

A/N: Not my best, but i hope you like it.

Word count: 1240

Warnings: fluff maybe.

Master list

Originally posted by puckinginsane

You take a deep breath, trying really hard to slow down your heart, which feels like it’s going to beat out of your chest. Your dad notices your clenched fingers, almost ruining the perfect bouquet of red flowers, and squeezes your arm softly, offering you a reassuring smile. Today is the day; today is the day you are getting married to the love of your life.

Keep reading

The two of you were on your first date when he did it for the first time. Tom had taken you to a carnival. When he won a strawberry ring pop at one of the games, he had jokingly gotten down on one knee in front of the booth and “proposed” to you. You simply laughed and accepted his gift. Tom saved the wrapper, and you had saved the plastic holder thingy. That was the moment Tom knew he was going to marry you. Two days later, he went and bought the engagement ring. He sealed the small velvet ring box, with the ring inside, inside of the wrapper from the strawberry ring pop. Two years later, for your two year anniversary, Tom was taking you to a very fancy restaurant. Before you left, you looked at your collection of twenty or so plastic ring pop holders. All of them had come from the rings pops Tom had given you in his fake proposals. Each one had a different story to go with it and all of them were precious to you. You left your room with a small smile, and you and and Tom left for dinner. About half way through dinner Tom stood and called for everyone’s attention. You knew what was happening; he had done this twenty times before, in all sorts of places. Once an audience has formed, Tom got down on one knee. The crowd gasped in excitement, but became slightly confused when the two of you began laughing. Tom pulled the strawberry ring pop package form his the front pocket of his suit pants. He began his speech, occasionally breaking to laugh. Finally, with shaking fingers, he opened the wrapped and slid out the velvet ring box he has stashed inside those two years ago. Your giggles slowing dissolved when you realized this wasn’t a joke. Tom opened the box, revealing the beautiful ring inside. “Y/N, I bought this ring two days after our first date. I have been waiting two years, for the perfect moment to ask you this. So, Y/full/n, will you marry me?” Without a second thought, you catapult from your chair, and into Tom’s arms. You whispered your answer to him at first, before repeating in again and again, loud enough for the onlookers to hear. To cheers of the crowd, Tom slid the simple, yet elegant ring onto your finger before kissing you passionately. You both smiled the rest of the way through dinner, and thanked the occasional congratulator. As you left the restaurant that night, Tom reached into the inside pocket of his suit coat and pulled out a strawberry ring pop. “Here. This one actually has a candy in it, I promise.”

Originally posted by darlingriezmann

Carved carnelian seal set in gold, Mughal Empire, 1730.

The inscription is in Urdu written with Nastaʿlīq script and reads
الواثق بالله الصمد الغني
عبده أفضل الحسيني ١١٤٣
“Confident in God the Eternal, the Independent. Abdo Afdal al Husseini 1143″

My dad bought this in London in the 1960s and knew it was Persian or Indian but didn’t know the specifics. My friend Robert helped translate.

flickr

Sealed Power Into The Future by Paul Malon
Via Flickr:
1935; illustration by Arthur Radebaugh.