retzius

Economiska annaler med kongl. maj:ts nådigste tillstånd utgifna af kongl. Vetenskaps-academien. I-VIII. Sthlm, H. A. Nordström, 1807-08. 8:o.

Åtta lätt nötta samtida marmorerade hfrbd med guldornerade ryggar och ljusbruna titeletiketter samt ovala nummerskyltar. Gula snitt.

Lundstedt Sveriges periodiska litteratur 374. Krok Svensk botanisk litteratur 22 för Retzius. Hebbe Den svenska lantbrukslitteraturen 22. Holmberg Bibliografi över J. J. Berzelius V:2-10. Allt som utkom. Vetenskapsakademien ville med dessa annaler erbjuda ett folkligare alternativ till sina handlingar och samtidigt ett mer utförligt komplement till vad som stod att finna i almanackornas uppsatser. Tyngdpunkten skulle ligga på den allmänna och praktiska nyttan. Projektet var trögstartat och den för tillfället sysslolöse Georg Adlersparre tillsattes som ensam redaktör och drivkraft på hösten 1806. På sitt lantställe Aludden utanför Stockholm försågs han med utländska ekonomiska böcker och tidskrifter, ur vilka han översatte och redigerade texter efter eget tycke. Tidigt knöts även Berzelius till utgivningen, och när Adlersparre under våren 1808 kommenderades till armén, tog Berzelius i praktiken över redaktörskapet. 1808 års årgång innehåller ett stort antal anonyma texter av Berzelius själv, som med sina egna uppsatser ville höja den vetenskapliga nivån på annalerna. Detta rimmade ju illa med akademiens intentioner och bidrog sannolikt till att annalerna tvingades upphöra vid årsskiftet 1808/09. Bland innehållet kan nämnas uppsatser om stångjärnssmide, manufakturer, cirkulationsbruk, potatisodling, salttillverkning, skogshushållning och fåravel. Vissa av uppsatserna kunde kanske lika gärna ha medtagits i handlingarna, men här finns också recensioner, kungliga brev och resolutioner samt ämbetsberättelser från bl.a. Kommers- och Bergskollegium.

9500:-