refuse

Đôi lúc, bạn từ chối một người không phải vì không hợp nhau, cũng không phải vì họ không đủ tốt. 

Chỉ là bạn đã quá mệt mỏi rồi! Mệt đến mức nắm một bàn tay mà trong lòng thì đầy những hoài nghi, tổn thương, sợ sệt. Mệt đến mức thà cứ để bản thân tin rằng mình, chưa-bao-giờ, xứng đáng được yêu thương…