rcvalkyrie

youtube

#vlog

Utusan: “Boss, hindi na po si Toning ang nakapwesto dito, mukhang tinakasan na tayo..”

Boss: “Walangyang Toning na yun ah, hindi binayaran ang pwesto. Sige hagilipin niyo yang heyep na yan. Bahala na kayo sa kanya basta malinis at tahimik ang trabaho.”

Utusan: “Kopya, Boss.”

#simtower #gaming #rcvalkyrie