rapidheartmovement

3

Pomiędzy słowem i miłością 
(Eng. Between a Word and Love)


self-portrait 
poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

nie ma żadnej przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
jesteś w przestrzeni
pomiędzy słowem i miłością
nie ma żadnej pewności
tylko słowo miłość
miłość w słowie

kocham cię bardziej niż wszystkie słowniki światathere is no space
between a word and love
you are in the space
between a word and love
there is not any confidence
only the word love
love within a word

I love you more than all the world’s dictionaries 


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

4
Milczące gałęzie
(Eng. The Silent Branches of Trees)


self-portrait 
(taken on May 23, 2013)
inspiration: poetry by H. Poświatowska (excerpt)
translation by Marek Lugowski

Rozgniatam usta o pierze poduszek rozsnuwam włosy
kolor zeschłych liści po gładkim chłodnym prześcieradle.
Zanurzam ręce w ciemność owijam wokół palców milczące
gałęzie. Ptaki śpią. Gwiazdy nie potrafią uskrzydlić
ciężkich chmur. Noc rośnie we mnie - minuty -
czerwone krople tętniącej krwi przebiegają ostrożnie.I mash my mouth against the down of pillows I strand my hair
the color of dried leaves over the smooth cool bed sheet.
I sink my hands into darkness and I wind around my fingers
the silent branches of trees. The birds are asleep. The
stars are unable to put wings on the heavy clouds. The
night is growing within me - by minutes - the red drops
of pulsating blood skitter by cautiously.


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved
4

f r a c t u r e d 
©2013 RapidHeartMovementself-portraits
(August 2013)

“Is this a lie? 
You standing there 
Acting so alive 
I didn’t go 
I didn’t go with you 
You were not the truth 
I knew …”

by Autumn’s Grey Solace “Fractured”

http://www.youtube.com/watch?v=OOwP3YYx6WI&list=PLBB0594EA9A31C71D&index=16My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

3

Secret Longing

self-portrait 

(taken on June 22, 2013)


music: “Secret Longing” by Moi Dix Mois

http://www.youtube.com/watch?v=qpXnxRopmKY


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

Jestem z liści które drżą 

(Eng. I am of the leaves which tremble)
self-portrait 
(taken on October 6, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

translation by Marek Lugowski 
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


jestem z upływającej wody
z liści które drżą
trącane dźwiękiem wiatru
przelatującego pospiesznie

jestem z wieczoru
który nie chce usnąć
patrzy uparcie
głodnymi oczyma gwiazd

noc - poprzez niebieskie żyły
w każdym włóknie ciała
w końcach palców
pulsuje namiętnym niespełnionym

jestem schrypłym głosem
milczącym głucho
nade mną dni
o wielkich pustych skrzydłach
mijają…—-

I am of the ebbing water
of the leaves which tremble
nudged by the sound of wind
which flies by in haste

I am of the evening
which cannot fall asleep
it stubbornly stares
with the hungry eyes of stars

the night -through blueskied veins
in every strand of a body’s tissue
in the fingertips
throbs with the passionate the unfulfilled

I am the rasped voice
dumbly silent
over me the days
on huge empty wingspans
pass on by…

—-

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

5

 Les Pleurs

(Eng. The Cries)

self-portrait 

(taken on June 22, 2013)music: “Les Pleurs” by Jean de Sainte-Colombe 

www.youtube.com/watch?v=ueaFIq…

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved 

Two

self-portrait 

(taken on October 19, 2013)

 

music: The Quiet After “Two”

https://soundcloud.com/thequietafter/two

 

 

 

 

 

 

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Podawał mi kwitnącą przyszłość jak owoc pomarańczy- na dłoni 
(Eng. He offered me a blossoming future like an orange- in the palm of his hand)self-portrait 
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
a opowiadał pięknie
o zakręcie rzeki
i dom rysował paznokciem
na gładkim blacie ulicy
i podawał mi kwitnącą przyszłość
jak owoc pomarańczy- na dłoni

we mgłę go wyprawiłam
w deszcz co na rzęsach przysiadł
samobójczymi kroplami
żeby opaść i zniknąć
wsiąknąć cieczą zieloną
w spragnione ciało trawy
stoję niezmiernie sama
na nagiej obcej ziemi


I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes
oh he told stories beautifully
about the riverbend
and with a fingernail he sketched his home
on the smooth tabletop of the street
and he offered me a blossoming future
like an orange- in the palm of his hand

I sent him off into the fog
into the rain that sat down on the eyelashes 
with suicidal drops
to fall off and disappear
then to soak in as green fluid
into the thirsty body of grass
I stand here immensely alone
in the naked alien land


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

 

3

Jarzębino czerwona od krwi mojej
(Eng. O sorb, red from my blood)self-portrait 
(taken on October 19, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

Polish text Copyright 1989 Wydawnictwo Literackie, Kraków, Poland
Halina Poświatowska, Polish, d. 11 oct 1967.
translation by Marek Lugowski, marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/paznokciami wczepiona w słowa
mówię- jakże cię kocham
jarzębino czerwona
od krwi mojej
piołunie pobladły
od mojego bólu
i lesie lesie ciemny
nieprzebyty jak śmierć

with fingernails dug into words
I say: I so love you
O sorb
red from my blood
O wormwood 
blanched from my pain
and O forest forest dark
impassable like death


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

Jest cała ziemia samotności

(Eng. There is a whole earth of solitude)
self-portrait 

inspired by poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski 
marek@enteract.com
twice22.org/HalinaFAQ/


jest cała ziemia samotności
i tylko jedna grudka twojego uśmiechu

jest całe morze samotności
twoja tkliwość ponad nim jak zagubiony ptak

jest całe niebo samotności
i tylko jeden w nim anioł
o skrzydłach tak nieważkich jak twe słowa

there is a whole earth of solitude
and only one small lump of your smile

there is a whole sea of solitude
your tenderness above it like a lost bird

there is a whole heaven of solitude
and only one angel in it
with wings as weightless as your words
My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 

My photographs do not belong to the public domain.

© All rights reserved

Ciemne tajemnice istnień wypijesz z moich ust
(Eng. You will drink the dark mysteries of beings from my lips)

self-portrait 
poetry by H. Poświatowska “Poprzez uśmiech” (excerpts)

English translation by Marek Lugowski


moje ręce
przytulą cię
okrytego
kurzem dróg których nie przeszedłeś

ciemne tajemnice istnień
wypijesz z moich ust

i na moim ramieniu
wyliczysz
ile jest nieskończoność mnożona przez wieczność

liczydłem znakomitym
będą niepoliczone włosy


(…)

tak będziesz zgarniał wiedzę
nieprzebraną zamkniętą
w rytmie mojej tańczącej krwi
— my hands
will embrace you
covered
by the dust of the roads you have not traveled

the dark mysteries of being
from my lips you will drink

and on my shoulder
you will calculate
what infinity multiplied by eternity is

a most excellent abacus
will be my hair uncounted

(…)

thus you will gather knowledge
unsifted closed
in the rhythm of my dancing bloodMy artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

3

Roses à crédit

self-portrait
inspired by the movie “Roses à crédit” by Amos Gitai

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

 

4

 Quand je rêve c'est de toi, mon amour

self-portrait

(taken on August 24, 2013)
“Toi mon amour, mon ami 
Quand je rêve c'est de toi 
Mon amour, mon ami 
Quand je chante c'est pour toi 
Mon amour, mon ami 
Je ne peux vivre sans toi 
Mon amour, mon ami 
Et je ne sais pas pourquoi ”“ Mon amour, mon ami ” by Marie Laforêt

My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved 

Kupiłam miłość za milion gwiazd nieba 
(Eng. I bought love for a million of heaven’s stars)self-portrait 

(taken on August 4, 2013)
inspired by poetry by H. Poświatowska

Halina Poswiatowska d. 11 October 1967
translated from the Polish
by Marek Lugowski marek@enteract.com
10 December 2004 Chicago, Illinois


miałam tylko nieco wiosny w palcach
wiatru we włosach
uśmiech
rozsypany cienkim dreszczem
po wodzie
byłam biedna

więc Krezus
przyszedł ubrany w fiolet
i sypnął złotem
z przepastnych otchłani nieba

milion gwiazd
zatańczyło
pod bzowym pniem
wzięłam gwiazdy
do zielonej sukienki
przyszpiliłam żeby świeciły

noc była ciepła i miękka
więc kiedy mnie ujrzałeś
ubraną w noc
stanąłeś
olśniony tym bogactwem
powiedziałeś głucho
kocham cię
powiedziałeś -
kupiłam miłość
za milion gwiazd
nieba

I had just a bit of spring in my fingers
wind in my hair
a smile
scattered with a slender shudder
on the water
I was poor

and so Croesus came
dressed in purple
and pulled a shower of gold
from the heavens’ bottomless depths

a million stars
danced
under the lilac tree
I took these stars
and pinned them to my green dress
so they would shine

the night was warm and soft
and so when you saw me
dressed in the night
you paused
dazzled by these riches
you voicelessly said
I love you
you said –
I bought love
for a million
of heaven’s starsMy artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my written permission. 
My photographs do not belong to the public domain.
© All rights reserved

3

Znowu pragnę ciemnej miłości
(Eng.  Again I Crave the Dark Love)


self-portrait 
poetry by H. Poświatowska
translation by Marek Lugowski
znowu pragnę ciemnej miłości
miłości która zabija
tak o śmierć się modli
skazany

przyjdź dobra śmierci
rozrzutną bądź jak noc sierpniowa
bądź ciepła
dotknij mnie lekko

odkąd poznałam jej prawdziwe imię
przygotowuję moje serce
na ostatni urwany
wstrząs
again I crave the dark love
love which kills
this is how a condemned man prays
for death

come o good death
extravagant be like a night in August
be warm
touch me lightly

ever since I learned her true name
I am readying my heart
for the last broken
shockMy artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved

3

Nie kwitnij pod moim oknem  
(Eng. Do Not Bloom Under My Window)poetry by H. Poświatowska 
translation by Marek Lugowski

nie kwitnij pod moim oknem
w deszczu
nie proś szyby
żeby pod twoim oddechem ciepłym pierzchła

tyle liści
odeszło aby nie wrócić

przeklętą zielenią
podpełzasz pod moją głowę
i poprzez brwi ściągnięte
mówisz: jestem

a ja odpycham
twoje srebrne ciało
w zaciśniętej pięści pospiesznie
kruszę na pył zerwane liściedo not bloom under my window
in the rain
do not plead with the window pane
to flee under your warm breath

so many leaves
have left to not come back

with damned greenery
you slither underneath my head
and through furrowed brows
you say: I am

and I push away
your silver body
in a clenched fist
I quickly crush to dust the torn-off leaves


My artwork may not be reproduced, copied, edited, published, transmitted or uploaded in any way without my permission.
© All rights reserved