r3n

Anh vốn không giỏi an ủi người khác, nhưng nếu được, mỗi khi em bực mình, hay cảm thấy buồn, hãy nhắn cho anh 1 tin,… Dù đang làm gì, bận đến mấy, ở đâu anh cũng sẽ gọi cho em. Được chứ?
—  r3n_uneucated
youtube

Survivor ! Runningmate ?