r334

Rant #334:  Hindi man lang kayo nahiya. Kahit konti, wala man lang kayong ginawa para magpakita ng kahit anong hiya para sa pinaggagawa niyo. Ang kakapal pala ng mga mukha niyo. Linoko, iniwan, ipinagpalit, at binalewala pa. Napakababang uri. Sana'y masaya kayo sa inyong mga buhay. Darating din ang karma sa inyo - Jah Nee Burah Vho.