Έχω ανάγκη να μιλάμε.
—  Δεν φαντάζεσαι πόσο..
Humans in love are terrible. You see them hungering at one another like prehistoric wolves, you see something struggling for life in between them like a root or a soul and it flares for a moment, then they smash it. The difference between them smashes the bones out. So delicate the bones.
—  From “The Anthropology of Water,” by Anne Carson.
Cosmos is a Greek word for the order of the universe. It is, in a way, the opposite of Chaos. It implies the deep interconnectedness of all things. It conveys awe for the intricate and subtle way in which the universe is put together.
—  Carl Sagan, Cosmos
Θυμάμαι ότι νομίζεις πως έχω ξεχάσει.
—  Θυμάμαι.
Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere, mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io, vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate, vivi gli anni che ho vissuto io, e cadi là dove sono caduto io, e rialzati come ho fatto io. 
Ognuno ha la propria storia. 
E solo allora mi potrai giudicare.
—  Luigi Pirandello.
Ήξερα εξαρχής πως ο συνδυασμός μας θα ήταν καταστροφικός αλλά προτιμούσα να καταστραφώ μαζί σου παρά παρέα με τις σκέψεις μου.
—  Ήταν ιδιαίτερη καταστροφή.