quote collecting

8

Đúng thời gian gặp được đúng người, là một loại hạnh phúc. 

Nói thế nào nhỉ? Khi có một ngày anh ấy (cô ấy) bước vào sinh mệnh của bạn bạn mới hiểu được vì sao mình cùng với người khác không có kết quả, thậm chí bắt đầu cũng không có, bởi vì những người kia đều không phải người mà bạn đang chờ. 

Bạn đang chờ ai, thực ra bạn vẫn luôn biết rất rõ.

Yêu đúng lúc, gặp đúng người - Cố Tây Tước