quitapenas

Em biết không? Vang còn có một cái tên khác là Quitapenas, nó có nghĩa là Quên nỗi buồn đi. Chị đọc được điều đấy trong một câu chuyện nào đó. Nhưng chị thường ít có cơ hội để buồn dù cuộc đời này đôi khi chứa đựng quá nhiều những nỗi buồn dưới muôn hình vạn trạng. Chỉ là chị thích những tối đẹp trời như thế này, chúng ta hãy chỉ vui thôi! Em biết không, sau tất cả những tổn thương và tuyệt vọng, chúng ta vẫn có thể đặt niềm tin và hi vọng vào chính mình. Cuộc sống này dạy cho chị điều đấy. Em có tin vào chính mình không Di?
—  Chuyện kể ở Floramisu.