quan hy

Những chàng trai bi quan suy nghĩ rằng tất cả các cô gái đều hư.

Những chàng trai lạc quan hy vọng tất cả các cô gái đều hư.

Còn những chàng trai khôn ngoan, họ không suy nghĩ cũng chẳng hy vọng, họ bèn tạo ra các cô gái hư….:v

2

- Là một bà mẹ đơn thân, nuôi lớn, dạy dỗ David như vậy chị có thấy khó khăn gì không ạ?
- Không em ạ, chị còn thấy hạnh phúc nữa là đằng khác, mẹ con chị được tự do làm những điều mình thích, cùng nhau chơi nhạc, cùng nhau vẽ tranh… David như một người bảo vệ chị vậy, thế giới của hai mẹ con thuần khiết và đầy màu sắc..
Nhiều bà mẹ ở Việt Nam có quan niệm là hy sinh để con mình được hạnh phúc, nhưng không phải cứ hy sinh là đem lại hạnh phúc cho người khác đâu em ạ. Em có hạnh phúc thì em mới truyền sự hạnh phúc cho người ta được. Giống như em muốn chia sẻ nước từ cốc mình sang cốc người khác vậy, em không có nước ở cốc của em thì sao mà em đổ được, không thể chia sẻ cho người khác một thứ mà mình không có được.

- As a single mom, do you have any difficulties bringing David up?
- No. I feel really happy instead! We are free to do whatever we want: playing music together, drawing together, … David is like a protector to me; our world is pure and colourful!
Many mothers in Vietnam have the notion that they need to sacrifice for their children to be happy. But sacrificing alone will not bring happiness to others. You yourself have to be happy so that it can be transferred to someone else. It’s like sharing water. How can you share your drink if you don’t have any? You can’t share something you don’t have.