qonita

Kita tidak ditakdirkan untuk disukai semua orang. Yang benci, biarlah benci dengan alasan-alasannya sendiri. Jangan berusaha meyakinkan, sebab dia akan tetap yakin pada kebenciannya.
—  Qonita